Bolåneräntan

Cirka 60 % av Sveriges befolkning bor antingen i ett eget hus eller i en bostadsrätt. Om du är en av dem, och om du har lånat för att köpa din bostad eller bostadsrätt kommer du också att påverkas av bolåneräntan.

RäntorDet är inte alltid lätt att veta hur vi påverkas av våra val kring bostadslån, men eftersom det är ett stort lån, och eftersom räntekostnaderna därför kan bli relativt höga, är det viktigt att ha koll på hur bolåneräntan fungerar. I denna artikel hoppas vi kunna klargöra vad bolåneräntan är, hur den kan påverka din ekonomi och hur du gör de bästa valen när du tar ett bostadslån.

Ränta

En ränta är det pris du betalar för att låna pengar. Räntans storlek brukar anges som en procentsats av lånebeloppet. En ränta kan vara både rörlig, det vill säga att den kan förändras över tid, och fast.

Bolåneränta

En bolåneränta är därmed det pris du betalar för att låna pengar till din bostad, och det är långivaren som bestämmer hur högt priset ska vara.

Nominell och effektiv ränta

Det vi tänker på när vi pratar om hur hög räntan är brukar vara den nominella räntan. Den effektiva räntan däremot inkluderar alla avgifter för lånet, och är därför högre. Du ska få information om både den nominella och den effektiva bolåneräntan innan du tar ett lån.

Vad kan påverka din bolåneränta

  • Ränteläget i Sverige i stort påverkar din bolåneränta. Detta är inte något du kan göra något åt när du tar ditt lån, men det kan vara bra att ha i åtanke att din ränta kan ändras när det ekonomiska läget i landet ändras.
  • Din privatekonomi och bostadens marknadsvärde kan påverka din bolåneränta. Banken gör en riskbedömning när de lånar ut pengar till ditt bostadsköp. De riskerar att aldrig få tillbaka pengarna, och därför kan de göra en kreditupplysning innan de bestämmer hur hög din ränta ska vara.

Skillnader från bank till bank

Hur hög bolåneräntan är kan skilja sig mellan olika banker. Det kan därför vara bra att se över dessa skillnader innan du tar ett lån, och eventuellt byta bank om det är mer gynnsamt.

Sammanfattningsvis bör vi vara medvetna om att ett stort bolån kommer att innebära en relativt stor ränteutgift, samt att denna kan förändras på grund av faktorer som vi inte kan påverka själva. Det innebär därför alltid en viss risk att ta ett stort bolån.

Bolånetips

Att köpa eget hus eller lägenhet finns med på de flestas listor på drömmar och saker man vill nå i livet: Att få ha sitt eget ställe, kunna renovera och skapa ett hem med sina nära och kära. De flesta av oss har dock inte tillräckligt mycket med pengar för att kunna köpa drömfastigheten. Som tur är finns det dock banker och bolån! Det är dock svårt att veta hur man ska tänka när det gäller bolån och det kan vara bra med en neutral part som ger er råd som inte är banken. Här listar vi tre saker man borde tänka på om man vill söka bolån!

Lånelöfte – jämför flera banker

BolånAtt jämföra flera banker kan låta bra. Men det är det inte. Det kan vara en nackdel att kolla hos för många banker. Varje gång du kollar ett lånelöfte så tar banken en kreditupplysning. Flera kreditupplysningar brukar inte påverka, men ovanligt många kan göra att du får en sämre kreditvärdighet. Detta kan i sin tur påverka din möjlighet att få en bra rabatt på räntan i slutändan. Banken du vill låna hos ger dig lånelöften. Detta innebär att du får låna hos dem. Enda gången man ska kolla med fler banker om ett lånelöfte är om man är missnöjd med beloppet, alltså att man vill ha ett högre lånebelopp. Lånelöftet säger nämligen inget om räntan du får på lånet.

När du fått lånelöfte

När du fått ett beviljat lånelöfte är det bäst att ”ta det lugnt” med sin ekonomi. Ta helst inga nya kreditupplysningar och köp inga prylar på avbetalning. Gör du det kan du förstöra din kredittrovärdighet. När det då blir dags för banken att betala ut lånet och du ska köpa ditt nya boende så säger banken nej för att kalkylen inte går ihop.

Binda bolån

Bind inte bolånet för länge! Känner du att du vill ha lite mer koll på din boendekostnad kan du välja att binda en del eller hela lånet. Men tänk på att sätta bindningstiden i relation till hur länge du tror att du kommer att ha bostaden. Köper du en etta som du planerar att bo i i två-tre år kan du inte binda lånet på fem år. Bolån ska inte vara krångligt och jobbigt. Det gäller bara att veta vad man gör och varför, så skall allt gå bra både under och efter lånet.

Aktier eller fonder som sparform?

Idag sparar man på fler sätt än att bara låta pengarna ligga. Till och med om man inte vill göra något med pengarna och bara låta dem ligga på ett sparkonto på banken kan de växa, tack vare räntan. En annan form av sparande är att köpa och sälja aktier och fonder. Det här är något som många håller på med, både experter och nybörjare. Men vilket av dessa två former ska man välja? Vad skiljer aktier och fonder åt? Här förklarar vi de två sparformerna så att du lättare kan välja på vilket sätt du vill spara!

Skillnaden mellan aktier och fonder

En aktie är en andel i ett företag. Du kan köpa flera åt gången. Värdet av denna andel kan sjunka eller öka beroende på hur det går för företaget i allmänhet. Tanken med aktier som sparfond är att köpa aktier och sedan sälja dem när deras värde har ökat. På så sätt kan du göra vinst. En fond är som en påse med aktier. Det i sin tur betyder att alla fördelarna som du får med en aktie får du med en fond också. Om företagen går med vinst så delar de ut en del av vinsten till sina ägare – oavsett om det är en privatperson eller en fond.

Skillnaden ligger i skatterna: Av skatteskäl brukar dock många fonder inte dela ut utdelningen utan man behåller den och istället ökar andelsvärdet. Du som ägare förlorar således ingenting på att äga en fond istället. Det är bara att pengarna kommer dig till nytta på olika sätt: Om du har direktägande i en aktie hamnar utdelningen av vinsten på ditt konto. Om du har direktägande i en fond hamnar utdelningen i värdet på fonden, det vill säga att fondens värde ökar.

Fördelarna vs nackdelarna

Aktier-borsenFördelarna som fonderna har är följande: En fond ger dig en mycket större riskspridning då en fond äger många fler aktier. Dessutom ger den dig en större exponering mot marknader vi normalt inte kommer åt. Du undviker även bolagsrisken med en fond och du kan börja med små belopp, många gånger med så lite som 100 kr. Dessutom är det ett betydligt billigare sätt att få ihop en stor mängd aktier. Den stora nackdelen är avgifterna för fonderna.

Fördelarna med aktier är att det blir en något lägre totalkostnad över tid och det finns inga direkta begränsningar vad gäller placeringar samt att man kan välja aktier i mindre företag.

Nybörjarskola för fondsparare

Kanske du har hört att ett långsiktigt sparande i fonder är bästa sättet att få en bra avkastning. Men för att lyckas krävs också kunskap. I denna artikel ger vid dig grunderna så att ditt sparande blir det bästa möjliga.

Första lektionen – Aktiefonder eller Räntefonder

Det finns två huvudtyper av fonder på marknaden, aktiefonder och räntefonder. Vad de innebär återspeglas av namnen och säger vilka värdepapper fonderna innehåller.

Aktiefonder är vanligast, och de kan delas upp efter två huvudinriktningar, geografisk respektive bransch. Här är riskerna större och brukar vara alternativet för den som sparar långsiktigt och inte behöver röra pengarna.

Den andra typen av fond är räntefonder, som kan delas in i obligationsfonder som innehåller långfristiga räntepapper och penningmarknadsfonder som är korträntefonder som innehåller räntepapper med löptid på upp till ett år. Här är risken lägre men även avkastningen vid eventuell vinst.

Lektion två – Hedgefonder

Något som väckt intresse på svenska marknaden senaste åren är de så kallade hedgefonderna. Skillnaden mellan denna nya typ av fond och aktiefonder är att hedgefonder även får placera i så kallade derivat, det vill säga främst optioner och terminer.

Målet med en hedgefond är att den ska ge avkastning oavsett marknadsläge. Man kan tycka att det låter bra, men problemet för en vanlig småsparare är att sätta sig in i hur och vad hedgefonderna köper. Man har sett att under det senaste året har flera hedgefonder gått riktigt bra, men vissa har gått i konkurs.

Lektion tre – Geografiskt och specifika branscher

En fond kan geografiskt täcka allt från hela världen till en lokal del av ett land. Det går också att hitta fonder som täcker olika branscher, och då har de ofta också en geografisk koppling, till exempel svensk läkemedelsfond.

Här handlar det alltså för dig som fondsparare att tänka på vilka geografiska områden du vill satsa på och om du vill satsa lite extra i en specifik bransch. Du kan också satsa på en global fond och får därmed spridning över hela världen. Den som är mer aktiv satsar i många fonder med olika inriktningar vad gäller både branscher och geografi.

Lektion fyra – vart köper man fonder?

Till en början såldes fonder i princip bara av bankerna, men i dag är utbudet mycket stort. Försäkringsbolag, fondmäklare och andra nischföretag erbjuder fonder med alla tänkbara inriktningar. Ta hjälp av dessa företag för att ta reda på vilken typ av fond som passar ditt behov bäst.

Konkurrensen hårdnar bland riskkapitalfonder

Investerarna fortsätter att öka efterfrågan på riskkapitalmarknaden, samtidigt som fondförvaltarna får allt svårare att hitta bra investeringsmöjligheter. Ett rekordstort antal riskkapitalfonder slåss därför om tillgångarna, det vill säga spararnas kapital.

Riskkapitalfonder fortsatt heta

Hela 42 procent av de fondförvaltare som intervjuats av analysföretaget Preqin hävdade i november 2016 att de upplevde att konkurrensen i branschen var hårdare än under 2015. Enligt Preqin har allt fler aktörer slagit sig in på marknaden för att möta det ökande behovet från spararna. Totalt 1 865 fonder med ett sammanlagt kapital på 624 miljarder dollar var verksamma på marknaden, vilket innebar ett rekord. En tredjedel av förvaltarna tyckte att det blivit svårare att hitta bra investeringsmöjligheter jämfört med samma månad föregående år, medan 41 procent uttryckte att det är höga värderingar som utgör den största utmaningen för fondförvaltare under 2017.

36 procent av de svarande menade att en annan stor utmaning under 2017 kommer vara att generera kapital. I november 2016 sa 72 procent av fondförvaltarna att konkurrensen hade hårdnat under det senaste året när det gäller spararnas kapital. Samtidigt sa 58 procent av förvaltarna att de under samma tidsperiod hade sett att spararnas vilja till fondsparande hade ökat, varav 15 procent uttryckte att denna ökning var signifikant. Nästan hälften av de intervjuade spararna uppgav att de planerade att öka sina investeringar över tid. Trots den ökade konkurrensen bland fondförvaltarna menar analysföretaget Preqin att det är troligt att möjligheterna att generera kapital kommer vara fortsatt goda.

Anlita en fondförvaltare

På börsmarknaden är läget mer stabilt, även om det emellanåt stormar till följd av olika händelser i vår omvärld som får en stor inverkan på marknaderna. Under det senaste året har Stockholmsbörsen gått ganska stadigt framåt, men det är som bekant en osäker tid vi för närvarande lever i. Att ta hjälp av en fondförvaltare som Advisor kan därför vara att föredra framför att själv förvalta sitt fondkonto, åtminstone om du inte är en riktig börshaj. Advisor har ungefär 50 000 kunder och bolagets förvaltade kapital uppgår till cirka 8 miljarder kronor. 2011 startade man sin egen fond, Advisor Världen, och två år senare sjösattes bolagets andra fond, Advisor Multihedge.

Så väljer du hedgefond

Många hedgefonder har visat sig kunna parera turbulensen på börsen på det sätt de är tänkta att göra, och på så vis uppnått en positiv avkastning även vid de tillfällen då i princip alla andra fonder har misslyckats med detta. När siffrorna lyser ilsket rött på börsen ligger ofta hävstångsfonderna i topp. Flera hedgefonder lyckas dock parera såväl uppgång som nedgång på marknaden och trots stora svängningar åstadkomma en positiv värdeutveckling.

På den svenska fondmarknaden finns i huvudsak två kategorier av hedgefonder. Skillnaderna mellan de olika fonderna är ganska stor, inte minst då de lämpar sig för helt olika typer av sparande. När det gäller att välja rätt hedgefond är dock grundprinciperna desamma. Här får du den information du behöver för att kunna göra ett korrekt val.

Vanligaste hedgefonderna

De två vanligaste typerna av svenska hedgefonder är “fond-i-fond, multi-strategi” och “lång/kort, Europa”. Den förstnämnda kategorin innefattar hela 34 av 78 fondklasser medan den senare innefattar 14 fondklasser. Till “fond-i-fond, multi-strategi” hör de fonder som placerar i flera olika andra hedgefonder som har olika inriktningar. Syftet med detta är att få till en bred spridning av riskerna. Denna typ av hedgefond är väldigt populär, eftersom sparare ofta ser denna lösning som bekväm. Det är viktigt att förvaltaren inte bara placerar i hedgefonder inom en och samma koncern, eftersom urvalet då riskerar att bli för smalt.

Till den andra kategorin, “lång/kort, Europa” hör de fonder som försöker uppnå en positiv avkastning genom att utöver köpa billiga aktier blankar (lånar och säljer i hopp om att kunna köpa tillbaka värdepappret till en lägre kurs längre fram). Vissa av dessa fonder handlar i huvudsak på Stockholmsbörsen, men många blickar också ut mot övriga delar av Europa.

När du ska välja hedgefond är det viktigt att titta på flera olika saker. En vanlig rekommendation från svenska rådgivare är att avstå från utländska hedgefonder. Det är bland annat enklare att hitta bra information om svenska fonder, men också för att den tidsödande registreringsprocessen i Sverige samt myndigheternas detaljerade granskning gör att svenska förvaltare får anses som ett mer seriöst val.

Fondförvaltning – Skilja agnarna från vetet

Den största anledningen till att anlita en fondförvaltare är att man ska få ut så mycket som möjligt från allt man sparar. Därför är det viktigt att hitta rätt bland alla fondförvaltare och då måste man veta hur man ska göra för att skilja agnarna från vetet och inte bli lurad. Att investera pengar innebär alltid en risk och fondsparande är inget undantag från detta. Det finns alltid en risk att du förlorar det du har satsat men det är en risk man får ta i den här branschen. Man måste våga saker i livet för att komma någonstans så även investeringar. Men fondsparande är perfekt när du vill spara. Alla som är svenska medborgare och betalar in till sin allmänna pension sparar i fonder då premiepensionen är en så kallad fondförsäkring.

anlita en fondförvaltareDen aktiva risken räknas från noll och uppåt och ju närmare noll den är ju närmare är den det så kallade indexet. Vill man få chansen att få högre avkastning än marknadsindexet så ska man välja en fond som har så hög risk som möjligt. Det finns dock självklart inga garantier för att fondens utveckling kommer att fortsätta att vara bra när den enligt den höga risken har haft en mycket god utveckling och har haft ett index som har varit ganska konstant.

Storbankerna har ofta kört en lite fegare approach. De vågar nämligen inte ha fonder som överstiger index då det i fondvärlden blir bättre med en fond som håller sig kring medel är bättre än en fond som riskerar att bli dålig. Därför är en storbank kanske inte det bästa alternativet.

Har man själv ingen större koll på hur fonder fungerar så finns det självklart mycket hjälp att få. När det gäller fonder så är det index hit och index dit, risk, risk och risker. Detta låter inte särskilt attraktivt för en privatperson. Någon som kan reda ut alla krångliga begrepp är en fondförvaltare eller en fondrådgivare. Det finns många företag som man kan hitta, som till exempel Advisor som förvaltar pensionsfonder och andra fonder åt privatpersoner. Just en fondrådgivare placerar inte pengarna åt dig utan ger bara tips. En fondförvaltare är det bästa valet om du inte själv vill leta dig igenom den djungel av fonder som finns där ute.

Tips: Läs vår artikel om PPM här

Bolån – Hur får du bra lånevillkor?

Är du i tankarna att ta ett bolån för att köpa en bostad, eller kanske du vill förhandla ner ditt redan existerande bolåns ränta? Det är en del att tänka på, både inför ett nytt lån och när du vill få ner bolåneräntan.

Först och främst, kolla och undersök lånelöfte hos flera banker. Se dock upp att ta för många, då det varje gång blir en kreditupplysning på dig och om du har ovanligt många så kan det påverka dig negativt. Både när det kommer till att få låna och räntan på lånet. Själva lånelöftet är bara ett förhandsbesked om att du får låna, dock får du inte reda på ränta förrän du går vidare och tar själva lånet.

När du väl fått ett eller flera lånelöften, se till att du sköter din ekonomi. Köp inget nytt på avbetalning och se till att inga nya kreditupplysningar görs eftersom din lånebild kan förstöras. Om du har otur, kan nämligen banken säga nej när det väl är dags att infria lånelöftet om kalkylen inte går ihop.

Räntefrågor

När det gäller att binda bolån, så bind det inte för länge. Du kan välja att binda en del eller hela lånet, om du vill ha en bra koll över boendekostnader. Bind lånet i relation till hur länge du tänker bo där. Är det en etta, som du ändå tänkt byta ut till något större inom ett par år, så är det dumt att binda lånet på fler år än 2-3 år. Att lösa upp bundna lån i förtid kostar pengar, så kallad ränteskillnadsersättning.

Ränterabatt, något du till en början får på ditt lån, försvinner ofta efter ett år. Se till att åter igen förhandla med din bank eller se till att byta bank, om du får bättre hos någon annan. Samtidigt med ett bolån, kan du se över dina andra lån. Kanske det är läge att baka in tidigare dyra privatlån i själva bolånet, eller låna extra till renovering. Se även till att ha en färsk värdering av din bostad, då det kan ge ett bra låneutrymme samt förbättra belåningsgraden vilket i sin tur kan leda till bättre ränta.

Vill du ha bra insikt i ekonomi och avtal är konstanten.se en bra webbplats. Här kan du enkelt hitta det mesta om räntor, amorteringar, budget och valutor.

Spara i fonder

Sverige är ett fondsparande folk – faktum är att 8 av 10 svenskar sparar i fonder, och då är inte ens premiepensionen inräknad. Anledningen till varför det är så populärt att spara i fonder är för att det är ett bekvämt sätt att spara pengar på. Du behöver inte kunna särskilt mycket om ekonomi för att kunna spara i fonder och du behöver inte heller engagera dig så ofta i ditt sparande.

Vad är fonder?

En fond är ett paket som består av olika aktier och/eller andra räntebärande papper. Fonder är gigantiska och innehåller aktier och värdepapper som är värda många miljoner papper. Varje fondsparare köper en liten, liten del av fondens värde. Därmed är också risken låg när man sparar i fonder jämfört med att spara i vanliga aktier. En fond sprider riskerna och därmed minskar den totala risken. Samtidigt ger fondsparandet möjlighet till en betydligt bättre avkastning på sikt än om man sparar på ett vanligt bankkonto. Pengarna är inte låsta, du kan sätta in så mycket eller lite pengar du vill och även ha ett regelbundet månadssparande om du vill.

Att börja spara i fonder

För att börja spara i fonder så ska du först och främst starta upp ett fondkonto hos en bank eller fondförvaltare. Värt att veta är att banken eller fondförvaltaren kommer att ta ut en viss avgift för jobbet att förvalta fonden och även vid köp och sälj kommer avgifter att tas ut. Vinster och förluster du gjort på ditt fondsparande ska deklareras för i inkomstdeklarationen.

Det finns många olika typer av fonder att välja bland. Några av de vanligaste och mest populära varianterna är följande:
Aktiefonder investerar minst 75 procent av fondens totala förmögenhet i aktier och fonden innehåller aktier från minst 16 olika företag. Många aktiefonder har en särskild nisch, till exempel aktier från en viss bransch eller aktier från företag i ett visst land.

 
Hedgefonder placerar i aktier från flera olika branscher och marknader för att minska riskerna.

 
Räntefonder investerar hela fondens förmögenhet i räntebärande papper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar.

 
Indexfonder följer kurvan för hur marknadsindex förändras. Det finns indexfonder för olika marknader, exempelvis Sverige, USA eller Asien.

 
Blandfonder blandar både aktier och räntebärande papper utifrån olika fördelningar. De används framförallt i generationsfonder och pensionssparande.

 
Fond-i-fond är fonder som placerar i andra fonder istället för i aktier eller i andra värdepapper.

Re:member – Fyra olika kreditkort

Re:member är ett av de kreditkortsbolag som har flera olika kreditkort som erbjuds. I grunden är det samma funktioner på dessa men självklart finns det även saker som skiljer dem åt. Här fokuserar vi på det som skiljer korten åt och därmed det som kan vara avgörande i val av kreditkort från just detta företag.

Re:member More

Precis som namnet avslöjar är det ”lite mer” här i fördelar än hos de andra korten. Bland annat är detta den enda kortet som har bonus på allt som handlas med kortet. Bonusen är då 1%. Utöver det ingår Reseförsäkringspaketet More vilket är mer än dubbelt så stort försäkringspaket mot grundpaketet. Fördelen ligger här i bonusen och den större reseförsäkringen.

Re:member Flex

Flex står för flexibilitet och det är vad som kännetecknar detta kreditkort. Någon årsavgift finns inte (bara detta kort är gratis) och räntan sätts individuellt. Räntan ligger på ca 9 till 25%. Därmed finns alltså möjlighet att få en kreditkortsränta under 10% vilket är mycket bra. För att få kompletterande reseförsäkringar behöver avgift betalas. Lite lustigt är att detta ”flexibla” kort enbart finns i Mastercard medan den som tar Re:memberkortet kan välja mellan Visa och Mastercard. Fördelen ligger här alltså i räntan och årsavgiften.

Re:memberkortet

Ett kort som inte sticker ut speciellt mycket på någon punkt. Man kan välja mellan MasterCard eller Visa samt vilka tre valfria försäkringar som ska ingå. Fördelen här är just val av korttyp.

Re:member Unicef

Re:member Unicef har ingen bonus. I alla fall inte som kortägaren får ta del av. Istället går 150kr till Unicef när kortet används för första gången. Utöver det går 2kr till Unicef på varje köp över 10kr. Pengar som alltså skänks av Re:member och något som inte påvekrar kortägaren ekonomiskt. På detta kort ingår även tre valfria försäkringar.