Nybörjarskola för fondsparare

Kanske du har hört att ett långsiktigt sparande i fonder är bästa sättet att få en bra avkastning. Men för att lyckas krävs också kunskap. I denna artikel ger vid dig grunderna så att ditt sparande blir det bästa möjliga.

Första lektionen – Aktiefonder eller Räntefonder

Det finns två huvudtyper av fonder på marknaden, aktiefonder och räntefonder. Vad de innebär återspeglas av namnen och säger vilka värdepapper fonderna innehåller.

Aktiefonder är vanligast, och de kan delas upp efter två huvudinriktningar, geografisk respektive bransch. Här är riskerna större och brukar vara alternativet för den som sparar långsiktigt och inte behöver röra pengarna.

Den andra typen av fond är räntefonder, som kan delas in i obligationsfonder som innehåller långfristiga räntepapper och penningmarknadsfonder som är korträntefonder som innehåller räntepapper med löptid på upp till ett år. Här är risken lägre men även avkastningen vid eventuell vinst.

Lektion två – Hedgefonder

Något som väckt intresse på svenska marknaden senaste åren är de så kallade hedgefonderna. Skillnaden mellan denna nya typ av fond och aktiefonder är att hedgefonder även får placera i så kallade derivat, det vill säga främst optioner och terminer.

Målet med en hedgefond är att den ska ge avkastning oavsett marknadsläge. Man kan tycka att det låter bra, men problemet för en vanlig småsparare är att sätta sig in i hur och vad hedgefonderna köper. Man har sett att under det senaste året har flera hedgefonder gått riktigt bra, men vissa har gått i konkurs.

Lektion tre – Geografiskt och specifika branscher

En fond kan geografiskt täcka allt från hela världen till en lokal del av ett land. Det går också att hitta fonder som täcker olika branscher, och då har de ofta också en geografisk koppling, till exempel svensk läkemedelsfond.

Här handlar det alltså för dig som fondsparare att tänka på vilka geografiska områden du vill satsa på och om du vill satsa lite extra i en specifik bransch. Du kan också satsa på en global fond och får därmed spridning över hela världen. Den som är mer aktiv satsar i många fonder med olika inriktningar vad gäller både branscher och geografi.

Lektion fyra – vart köper man fonder?

Till en början såldes fonder i princip bara av bankerna, men i dag är utbudet mycket stort. Försäkringsbolag, fondmäklare och andra nischföretag erbjuder fonder med alla tänkbara inriktningar. Ta hjälp av dessa företag för att ta reda på vilken typ av fond som passar ditt behov bäst.

Konkurrensen hårdnar bland riskkapitalfonder

Investerarna fortsätter att öka efterfrågan på riskkapitalmarknaden, samtidigt som fondförvaltarna får allt svårare att hitta bra investeringsmöjligheter. Ett rekordstort antal riskkapitalfonder slåss därför om tillgångarna, det vill säga spararnas kapital.

Riskkapitalfonder fortsatt heta

Hela 42 procent av de fondförvaltare som intervjuats av analysföretaget Preqin hävdade i november 2016 att de upplevde att konkurrensen i branschen var hårdare än under 2015. Enligt Preqin har allt fler aktörer slagit sig in på marknaden för att möta det ökande behovet från spararna. Totalt 1 865 fonder med ett sammanlagt kapital på 624 miljarder dollar var verksamma på marknaden, vilket innebar ett rekord. En tredjedel av förvaltarna tyckte att det blivit svårare att hitta bra investeringsmöjligheter jämfört med samma månad föregående år, medan 41 procent uttryckte att det är höga värderingar som utgör den största utmaningen för fondförvaltare under 2017.

36 procent av de svarande menade att en annan stor utmaning under 2017 kommer vara att generera kapital. I november 2016 sa 72 procent av fondförvaltarna att konkurrensen hade hårdnat under det senaste året när det gäller spararnas kapital. Samtidigt sa 58 procent av förvaltarna att de under samma tidsperiod hade sett att spararnas vilja till fondsparande hade ökat, varav 15 procent uttryckte att denna ökning var signifikant. Nästan hälften av de intervjuade spararna uppgav att de planerade att öka sina investeringar över tid. Trots den ökade konkurrensen bland fondförvaltarna menar analysföretaget Preqin att det är troligt att möjligheterna att generera kapital kommer vara fortsatt goda.

Anlita en fondförvaltare

På börsmarknaden är läget mer stabilt, även om det emellanåt stormar till följd av olika händelser i vår omvärld som får en stor inverkan på marknaderna. Under det senaste året har Stockholmsbörsen gått ganska stadigt framåt, men det är som bekant en osäker tid vi för närvarande lever i. Att ta hjälp av en fondförvaltare som Advisor kan därför vara att föredra framför att själv förvalta sitt fondkonto, åtminstone om du inte är en riktig börshaj. Advisor har ungefär 50 000 kunder och bolagets förvaltade kapital uppgår till cirka 8 miljarder kronor. 2011 startade man sin egen fond, Advisor Världen, och två år senare sjösattes bolagets andra fond, Advisor Multihedge.

Så väljer du hedgefond

Många hedgefonder har visat sig kunna parera turbulensen på börsen på det sätt de är tänkta att göra, och på så vis uppnått en positiv avkastning även vid de tillfällen då i princip alla andra fonder har misslyckats med detta. När siffrorna lyser ilsket rött på börsen ligger ofta hävstångsfonderna i topp. Flera hedgefonder lyckas dock parera såväl uppgång som nedgång på marknaden och trots stora svängningar åstadkomma en positiv värdeutveckling.

På den svenska fondmarknaden finns i huvudsak två kategorier av hedgefonder. Skillnaderna mellan de olika fonderna är ganska stor, inte minst då de lämpar sig för helt olika typer av sparande. När det gäller att välja rätt hedgefond är dock grundprinciperna desamma. Här får du den information du behöver för att kunna göra ett korrekt val.

Vanligaste hedgefonderna

De två vanligaste typerna av svenska hedgefonder är “fond-i-fond, multi-strategi” och “lång/kort, Europa”. Den förstnämnda kategorin innefattar hela 34 av 78 fondklasser medan den senare innefattar 14 fondklasser. Till “fond-i-fond, multi-strategi” hör de fonder som placerar i flera olika andra hedgefonder som har olika inriktningar. Syftet med detta är att få till en bred spridning av riskerna. Denna typ av hedgefond är väldigt populär, eftersom sparare ofta ser denna lösning som bekväm. Det är viktigt att förvaltaren inte bara placerar i hedgefonder inom en och samma koncern, eftersom urvalet då riskerar att bli för smalt.

Till den andra kategorin, “lång/kort, Europa” hör de fonder som försöker uppnå en positiv avkastning genom att utöver köpa billiga aktier blankar (lånar och säljer i hopp om att kunna köpa tillbaka värdepappret till en lägre kurs längre fram). Vissa av dessa fonder handlar i huvudsak på Stockholmsbörsen, men många blickar också ut mot övriga delar av Europa.

När du ska välja hedgefond är det viktigt att titta på flera olika saker. En vanlig rekommendation från svenska rådgivare är att avstå från utländska hedgefonder. Det är bland annat enklare att hitta bra information om svenska fonder, men också för att den tidsödande registreringsprocessen i Sverige samt myndigheternas detaljerade granskning gör att svenska förvaltare får anses som ett mer seriöst val.

Fondförvaltning – Skilja agnarna från vetet

Den största anledningen till att anlita en fondförvaltare är att man ska få ut så mycket som möjligt från allt man sparar. Därför är det viktigt att hitta rätt bland alla fondförvaltare och då måste man veta hur man ska göra för att skilja agnarna från vetet och inte bli lurad. Att investera pengar innebär alltid en risk och fondsparande är inget undantag från detta. Det finns alltid en risk att du förlorar det du har satsat men det är en risk man får ta i den här branschen. Man måste våga saker i livet för att komma någonstans så även investeringar. Men fondsparande är perfekt när du vill spara. Alla som är svenska medborgare och betalar in till sin allmänna pension sparar i fonder då premiepensionen är en så kallad fondförsäkring.

anlita en fondförvaltareDen aktiva risken räknas från noll och uppåt och ju närmare noll den är ju närmare är den det så kallade indexet. Vill man få chansen att få högre avkastning än marknadsindexet så ska man välja en fond som har så hög risk som möjligt. Det finns dock självklart inga garantier för att fondens utveckling kommer att fortsätta att vara bra när den enligt den höga risken har haft en mycket god utveckling och har haft ett index som har varit ganska konstant.

Storbankerna har ofta kört en lite fegare approach. De vågar nämligen inte ha fonder som överstiger index då det i fondvärlden blir bättre med en fond som håller sig kring medel är bättre än en fond som riskerar att bli dålig. Därför är en storbank kanske inte det bästa alternativet.

Har man själv ingen större koll på hur fonder fungerar så finns det självklart mycket hjälp att få. När det gäller fonder så är det index hit och index dit, risk, risk och risker. Detta låter inte särskilt attraktivt för en privatperson. Någon som kan reda ut alla krångliga begrepp är en fondförvaltare eller en fondrådgivare. Det finns många företag som man kan hitta, som till exempel Advisor som förvaltar pensionsfonder och andra fonder åt privatpersoner. Just en fondrådgivare placerar inte pengarna åt dig utan ger bara tips. En fondförvaltare är det bästa valet om du inte själv vill leta dig igenom den djungel av fonder som finns där ute.

Tips: Läs vår artikel om PPM här

Bolån – Hur får du bra lånevillkor?

Är du i tankarna att ta ett bolån för att köpa en bostad, eller kanske du vill förhandla ner ditt redan existerande bolåns ränta? Det är en del att tänka på, både inför ett nytt lån och när du vill få ner bolåneräntan.

Först och främst, kolla och undersök lånelöfte hos flera banker. Se dock upp att ta för många, då det varje gång blir en kreditupplysning på dig och om du har ovanligt många så kan det påverka dig negativt. Både när det kommer till att få låna och räntan på lånet. Själva lånelöftet är bara ett förhandsbesked om att du får låna, dock får du inte reda på ränta förrän du går vidare och tar själva lånet.

När du väl fått ett eller flera lånelöften, se till att du sköter din ekonomi. Köp inget nytt på avbetalning och se till att inga nya kreditupplysningar görs eftersom din lånebild kan förstöras. Om du har otur, kan nämligen banken säga nej när det väl är dags att infria lånelöftet om kalkylen inte går ihop.

Räntefrågor

När det gäller att binda bolån, så bind det inte för länge. Du kan välja att binda en del eller hela lånet, om du vill ha en bra koll över boendekostnader. Bind lånet i relation till hur länge du tänker bo där. Är det en etta, som du ändå tänkt byta ut till något större inom ett par år, så är det dumt att binda lånet på fler år än 2-3 år. Att lösa upp bundna lån i förtid kostar pengar, så kallad ränteskillnadsersättning.

Ränterabatt, något du till en början får på ditt lån, försvinner ofta efter ett år. Se till att åter igen förhandla med din bank eller se till att byta bank, om du får bättre hos någon annan. Samtidigt med ett bolån, kan du se över dina andra lån. Kanske det är läge att baka in tidigare dyra privatlån i själva bolånet, eller låna extra till renovering. Se även till att ha en färsk värdering av din bostad, då det kan ge ett bra låneutrymme samt förbättra belåningsgraden vilket i sin tur kan leda till bättre ränta.

Vill du ha bra insikt i ekonomi och avtal är konstanten.se en bra webbplats. Här kan du enkelt hitta det mesta om räntor, amorteringar, budget och valutor.

Spara i fonder

Sverige är ett fondsparande folk – faktum är att 8 av 10 svenskar sparar i fonder, och då är inte ens premiepensionen inräknad. Anledningen till varför det är så populärt att spara i fonder är för att det är ett bekvämt sätt att spara pengar på. Du behöver inte kunna särskilt mycket om ekonomi för att kunna spara i fonder och du behöver inte heller engagera dig så ofta i ditt sparande.

Vad är fonder?

En fond är ett paket som består av olika aktier och/eller andra räntebärande papper. Fonder är gigantiska och innehåller aktier och värdepapper som är värda många miljoner papper. Varje fondsparare köper en liten, liten del av fondens värde. Därmed är också risken låg när man sparar i fonder jämfört med att spara i vanliga aktier. En fond sprider riskerna och därmed minskar den totala risken. Samtidigt ger fondsparandet möjlighet till en betydligt bättre avkastning på sikt än om man sparar på ett vanligt bankkonto. Pengarna är inte låsta, du kan sätta in så mycket eller lite pengar du vill och även ha ett regelbundet månadssparande om du vill.

Att börja spara i fonder

För att börja spara i fonder så ska du först och främst starta upp ett fondkonto hos en bank eller fondförvaltare. Värt att veta är att banken eller fondförvaltaren kommer att ta ut en viss avgift för jobbet att förvalta fonden och även vid köp och sälj kommer avgifter att tas ut. Vinster och förluster du gjort på ditt fondsparande ska deklareras för i inkomstdeklarationen.

Det finns många olika typer av fonder att välja bland. Några av de vanligaste och mest populära varianterna är följande:
Aktiefonder investerar minst 75 procent av fondens totala förmögenhet i aktier och fonden innehåller aktier från minst 16 olika företag. Många aktiefonder har en särskild nisch, till exempel aktier från en viss bransch eller aktier från företag i ett visst land.

 
Hedgefonder placerar i aktier från flera olika branscher och marknader för att minska riskerna.

 
Räntefonder investerar hela fondens förmögenhet i räntebärande papper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar.

 
Indexfonder följer kurvan för hur marknadsindex förändras. Det finns indexfonder för olika marknader, exempelvis Sverige, USA eller Asien.

 
Blandfonder blandar både aktier och räntebärande papper utifrån olika fördelningar. De används framförallt i generationsfonder och pensionssparande.

 
Fond-i-fond är fonder som placerar i andra fonder istället för i aktier eller i andra värdepapper.

Re:member – Fyra olika kreditkort

Re:member är ett av de kreditkortsbolag som har flera olika kreditkort som erbjuds. I grunden är det samma funktioner på dessa men självklart finns det även saker som skiljer dem åt. Här fokuserar vi på det som skiljer korten åt och därmed det som kan vara avgörande i val av kreditkort från just detta företag.

Re:member More

Precis som namnet avslöjar är det ”lite mer” här i fördelar än hos de andra korten. Bland annat är detta den enda kortet som har bonus på allt som handlas med kortet. Bonusen är då 1%. Utöver det ingår Reseförsäkringspaketet More vilket är mer än dubbelt så stort försäkringspaket mot grundpaketet. Fördelen ligger här i bonusen och den större reseförsäkringen.

Re:member Flex

Flex står för flexibilitet och det är vad som kännetecknar detta kreditkort. Någon årsavgift finns inte (bara detta kort är gratis) och räntan sätts individuellt. Räntan ligger på ca 9 till 25%. Därmed finns alltså möjlighet att få en kreditkortsränta under 10% vilket är mycket bra. För att få kompletterande reseförsäkringar behöver avgift betalas. Lite lustigt är att detta ”flexibla” kort enbart finns i Mastercard medan den som tar Re:memberkortet kan välja mellan Visa och Mastercard. Fördelen ligger här alltså i räntan och årsavgiften.

Re:memberkortet

Ett kort som inte sticker ut speciellt mycket på någon punkt. Man kan välja mellan MasterCard eller Visa samt vilka tre valfria försäkringar som ska ingå. Fördelen här är just val av korttyp.

Re:member Unicef

Re:member Unicef har ingen bonus. I alla fall inte som kortägaren får ta del av. Istället går 150kr till Unicef när kortet används för första gången. Utöver det går 2kr till Unicef på varje köp över 10kr. Pengar som alltså skänks av Re:member och något som inte påvekrar kortägaren ekonomiskt. På detta kort ingår även tre valfria försäkringar.

Ränta vid bolån

Det är ungefär 60 procent av Sveriges befolkning som bor i eget hus eller bostadsrätt och av dessa har majoriteten lånat pengar för att kunna köpa sin bostad.  Om du också står inför att köpa din egen bostad kommer du snart att märka att ränta är ett centralt begrepp vid bolån. För att du ska få låna pengar av en bank eller ett låneinstitut måste du nämligen betala en ränta på de lånade pengarna. Du kan se räntan som en avgift som du betalar för att du ska få låna pengarna av banken.

Faktorer som påverkar din ränta vid bolån

Vilken ränta du har på ditt bolån påverkas av flera olika faktorer. Dels finns det bankspecifika faktorer som framförallt beror på det rådande ekonomiska läget i samhället i stort. Dels finns det också konsumentspecifika faktorer som beror på just din ekonomiska situation. När banken lånar ut pengar till dig så tar de en risk – de vet ju inte om du som låntagare kommer att betala tillbaka de lånade pengarna eller inte. Därför gör banken en lånekalkyl för att se hur din ekonomi ser ut. De tar också in uppgifter om din anställningsform, inkomst, förmögenhet, eventuella andra skulder samt din bostads marknadsvärde. Allt detta påverkar nämligen din låntagarrisk och det är också detta som kan göra att du har en lägre eller högre ränta än din vän, granne eller kollega.

Värt att veta om du ska låna pengar för att köpa en bostad är att det ofta finns möjlighet att förhandla med banken för att få en lägre ränta vid bolån, liksom att gå till flera olika banker för att jämföra deras räntor.

Bunden respektive rörlig ränta vid bolån

När det gäller ränta vid bolån så brukar man skilja mellan bunden och rörlig ränta. Med bunden ränta betalar du samma ränta hela tiden under ett visst tidsintervall (någonstans mellan 1-10 år), vilket kan kännas tryggt och säkert. Rörlig ränta däremot följer räntemarknadens svängningar och kan därmed ge såväl en lägre som högre ränta beroende på ränteläget. Med en rörlig ränta bör du hålla ett öga på ränteutvecklingen för att se om det är dags att binda räntan innan den stiger. Du bör också se till att du har marginal för att kunna betala en högre ränta vid behov. Det finns även möjlighet att välja en kombination mellan bunden och rörlig ränta.

Vad är snittränta på Bolån?

Snittränta är ett begrepp som började användas i betydligt större utsträckning år 2015 än tidigare. Orsaken var att det då kom ett krav som betydde att samtliga banker som erbjuder bolån måste visa upp dess snittränta. Visserligen hade redan några banker visat upp detta tidigare men då inte på grund av något krav utan mer ur ett marknadsföringsperspektiv.

 
Det som menas med snittränta på bolånet är den genomsnittliga ränta som en bank gett till sina kunder under en förutsatt period. Väldigt förenklat kan säga att om en kund får 1,6% i ränta och en annan 1,2% kommer snitträntan hos banken vara1,4%. Detta förutsatt att det bara var två kunder som fick bolån hos banken under den perioden.
Då man idag kan se snittränta hos alla aktörer som erbjuder bolån kan man även på ett tydligare sätt se vilken aktör som generellt ger den lägsta räntan. Detta eftersom snitträntan verkligen speglar den ränta som ges.

 
I jämförelse kan listränta nämnas. Detta är den ränta som bankerna presenterar som ”startränta”. Med andra ord – den högsta ränta man kan få på bolån så länge som lånet blir beviljat. Genom att ha låg belåningsgrad, stort lån eller högt engagemang hos banken kan räntan sedan sänkas.

 
Fördelen med snittränta är att det visar den genomsnittliga ränta som ges. En bank som har en snittränta på 1,3% ger till större sannolikhet ett bättre låneerbjudande än den som har en snittränta på 1,8%. Nackdelen är att snitträntan ändå kan bli något missvisande. Mycket handlar om vilka bankerna ger lånen till. Är en bank mycket noggranna och hårda på kraven kan de bevilja få lån. Detta då enbart till de med extremt bra ekonomi. Resultatet blir att de kan visa upp en mycket låg snittränta. Det som inte framkommer är att få får lånet beviljat.

Som alltid är svaret – Jämför många banker. Det är enda vägen till bästa räntan.

Amortera – eller spara för att amortera?

Att amortera är alltid en bra väg att gå för att skapa en stabil ekonomisk grund. Har man låg belåning på huset innebär det både att räntan blir lägre och att man har möjlighet öka belåningen om man någon gång behöver pengar. Detta till en ränta som är mycket låg. Amortering är även ett slags sparande. Då boräntan generellt är högre än inlåningsräntan är det mer ekonomiskt att amortera än att spara pengar på ett sparkonto på banken. Men inte alltid.
Den rörliga boräntan är alltid lägre än inlåningsräntan på banken. Det är en självklarhet då man annars skulle kunna låna pengar för att sedan sätta in dem och få en större inlåningsränta. Något som därmed skulle vara en stor förlust för banken.

 
Men har man bunden ränta kan det komma tillfällen då inlåningsräntan är högre än räntan på det bundna bolånet. Detta eftersom inlåningsräntan förändras över tid medan det bundna bolånet har exakt en viss ränta under den perioden.

Exempel

En person har bolån som är bundet i fem år. Detta till ränta på 1,3%. När bolånet tecknades var den bästa inlåningsränta som gick att få 1,0%. I detta fall var det alltså bättre att amortera än att spara. Nu är reglerna något olika mellan bankerna gällande om och hur mycket man får amortera på ett lån med fast ränta. Enligt Swedbank (2015) får man exempelvis bara amortera 20% av lånets totala summa varje år. Men då finns trots allt möjlighet att betala denna summa.
Trå år senare är inlåningsräntan på 1,6%  och det är två år kvar på lånet. I detta fall är det bättre att sätta pengarna på ett konto som ger denna ränta. Detta för att sedan ta ut dem när boräntan igen är högre och amortering är mer lönsamt.
Små vinster men som till slutändan gör skillnad.