Titta alltid på kostnaden för ditt microlån

När man jämför privatlån är det viktigaste att titta på den effektiva räntan. Det är den som visar hur mycket lånet kommer att kosta varje år. Detta eftersom effektiva räntan är ett begrepp som innebär att man slår ihop ränta och andra avgifter och räknar ut detta utslaget på ett år. Med tanke på att privatlån betalas tillbaka på minst ett år är det därmed ett mycket bra sätt att jämföra lånen för att hitta det billigaste alternativet.
Idag finns en lag att även företag som erbjuder microlån måste uppge den effektiva räntan på sin hemsida. Men att jämföra effektiv ränta på microlån blir ofta mycket missvisande. Den stora orsaken är att microlån aldrig är upplagda på ett år utan alltid kortare tid.
Då den effektiva räntan visar kostnaden för lånet över ett år speglar den effektiva räntan för ett microlån alltså en kostnad som inte i realitet kommer att uppstå. För lånet ska ju vara betalt tillbaka inom några månader.

Ett exempel visar det tydligt

Ett microlån tecknas på 5000kr och ska vara betalt inom tre månader. Detta till en ränta på 20%. Personen kommer alltså betala 1000kr i ränta. Då de flesta microlånsföretag inte har några avgifter är det just denna summa som betalas. Skulle personen haft samma lån över ett helt år skulle 1000kronor behövt betalats var tredje månad. Det gör alltså en kostnad på 4000kr på ett år. Det i sig är en ränta på 80%. Den effektiva räntan är i detta fall alltså 80%. Det kan låta mycket men i realitet betalar personen 1000kr i ränta på tre månader. En ränta på 20%.

 
Jo lägre summa och ju kortare tid desto mer absurda siffor går att få fram. Det finns exempelvis företag som lånar ut hundringar med återbetalningstid på ett par dagar. Där kan den effektiva ränta bli över en miljard. Men i realitet handlar det om att man betalar 175kr i ränta. Det ena låter extremt högt – det andra mer realistiskt.

Spara i fonder – när börsen rasar

De som har stora summor investerade fonder när börsen går uppåt och den allmänna ekonomin är stark kan vara nöjd med sina investeringar. Den årliga avkastningen i procent kan bli mycket hög och detta särskilt om man lyckas investera i någon mindre bransch som av någon anledning fått extraskjuts under året.

 
Men lika roligt är det inte när trenden pekar nedåt. När ekonomin svajar och aktiekurserna överlag faller. Tror man att botten är nådd öppnas självklart stora investeringsmöjligheter. Men tror man däremot att kurserna kommer fortsätta nedåt kan det vara dags att omplacera sitt innehav något.

 
En möjlighet är att då investera i Xact Bear. Detta är en fond som verkligen går mot strömmen. Det är en fond som bygger på ett index men som tack vare en hävstångseffekt går åt exakt motsatt håll. Fonden grundar sig på OMX S30 vilket är de bolag som främst styr OMX-index. Om index för OMX S30 går ner en procent kommer värdet på Xact Bear att gå upp 1,5%. Men med stora uppgångar kan det även bli stora nedgångar. En fond som därmed svänger snabbt upp och ned. Men som är mycket lönsam att ha i portföljen när man tror att nedgången är på gång.

Xact Bear

Detta är en fond som inte är så vanlig hos de mindre fondbolagen. Exempelvis Folksam har valt att inte ha med denna fond i sitt utbud. Detta då de anser att man måste vara så extremt noga med att förklara hur den fungerar för investerarna att man inte vill ha den i sitt allmänna utbud – som främst vänder sig mot privata sparare.

 
Att Avanza har fonden är däremot inte så oväntat. Avanza har betydligt mer än bara klassiska fonder då de även har aktiehandel, optioner m.m. Att då erbjuda Bear blir ett komplement i deras annars breda utbud.

Lägre ränta

Vägen till lägre ränta på bolån

Alla vill ha så låg boränta som möjligt. Men alla vet inte vägen dit – vilket är anledningen till att för många sitter med en högre ränta än vad de egentligen behöver. Vägen till en lägre boränta är inte svår men det kräver ett visst engagemang. Ett engagemang som kan vara värt tusenappar varje år.

Storlek

Lite grovt kan sägas att ju större lån desto lägre ränta. Ett exempel kan tas från Skandiabanken som ger upp till 0,2 procentenheter rabatt om ett lån är på 2 miljoner istället för 200.000kr. Självklart ska man inte låna mer än man behöver men kanske finns renoveringsbehov som kan finansieras med bolånet direkt.

Bankengagemang

Nästan alla banker ger rabatt till de som är helkunder/pluskunder. Det betyder att om man exempelvis har ett sparande, ett lönekonto och pensionsparande på banken ges rabatt på bolånet. Vad som krävs för att få denna rabatt skiljer sig mellan bankerna och det är därför viktigt att fråga vilken rabatt som kan fås och vad som krävs.

Belåningsgrad

Idag får man enbart ta ett bolån på 80% av bostadens värde. Därmed har man en belåningsgrad på 80%. Men finns möjligheten att lägga större kontantinsats kommer belåningsgraden bli lägre och därmed går det även att få lägre ränta. Detta beror på att risken som banken tar blir mindre. Ju större säkerhet desto lägre ränta.

Jämföra

Punkterna ovan är saker som påverkar räntenivån oavsett vilken bank man går till för att ansöka om bolån. Men den viktigaste punkten är utan tvekan att jämföra. Många tänker att de har jämfört ”alla” banker när de tagit in låneoffert från de fyra storbankerna. Men idag finns det ett flertal mindre aktörer som har bolån. Aktörer där det är lättare att pruta och få bättre ränta då de vill få ta del av den svenska bolånemarknaden. Kom ihåg att jämföra hos många banker – och var insatt i vad bankerna tittar på när de sätter räntan.

Vad är effektiv ränta?

Den som tecknar ett lån kommer att få betala en ränta på detta lån. Antingen är det en fast ränta som därmed är samma under hela lånetiden eller så är det en rörlig ränta som kan förändras både uppåt och nedåt. Oavsett vilket lån som tecknas är det viktigt att jämföra lån från flera olika banker för att därmed få den lägsta ränta som går att få. Men man ska inte bara se till den nominella ränta som uppges utan främst fokusera på effektiva räntan. Detta eftersom det är den effektiva räntan som speglar lånets totala kostnad.

Ränta plus Avgifter

Idag finns en regel som säger att de som lånar ut pengar måste uppge effektiv ränta. Detta är då kostnaden för den nominella räntan som slagits ihop med övriga avgifter. Övriga avgifter kan exempelvis vara aviavgifter.

Exempel:

En person lånar 100.000kr och ska betala tillbaka detta på ett år. Den nominella räntan är 10%. Det är även denna räntenivå som ofta lyfts upp i reklamen. Med en ränta på 10% blir kostnaden för räntan 10.000kr.
På detta lån tillkommer även en del avgifter. För det första en uppläggningsavgift på 760kr. För det andra aviavgifter på 20kr per månad. Per år blir det 1000kr.
Sammanlagt kommer alltså personen betala 10.000kr i ränta och 1000kr i avgifter. Slås dessa kostnader samman blir det 11.000kr som ska betalas för lånet på 100.000kr. Det blir därmed en effektiv ränta på 11%.
Just på mindre summor (privatlån) är det särskilt viktigt att jämföra den effektiva räntan då avgifterna skapar stora förändringar mot den nominella räntan. När det kommer till boränta är det minimal skillnad. Skulle ett bolån på 1 miljon kronor ha aviavgifter på 240kr per år är detta enbart 0,001% av lånebeloppet. I exemplet ovan var summan som avgiften stod för 1% av lånebeloppet.

Aktier

Om du känner att du har pengar över och vill investera i något som får pengarna att öka i värde, kan du välja mellan att köpa aktier eller att placera pengarna i fonder. Väljer du att placera dina pengar i fonder, kommer någon annan att ha kontroll över fonderna och därmed även din investering. För detta får du betala en avgift. Om du istället väljer att köpa aktier, är det du som har kontrollen över pengarna. Detta medför lite arbete för din del, men tiden du behöver avsätta är väl värt det. Att köpa aktier kan innebära en risk, men chansen till höga vinster är också stor. Du behöver heller inte betala någon större avgift eftersom det ärdu själv som håller koll på om aktiernas värde går upp eller ner.

Handel via banken

Om du vill investera i aktier kan du antingen kontakta din bank för hjälp, eller så kan du meddela ansökan om deltagande på aktiemäklares hemsida. Det enklaste är dock att skapa ett konto hos en internetbank och därifrån sköta dina inköp och försäljningar av aktier. Efter att du skapat ett internetkonto och anmält dig till hemsidan kan du börja kolla upp vilka aktier som finns på marknaden, för att på så vis hitta det bästa alternativet för dig. Det kan vara bra att börja med en mindre summa pengar att lägga på aktier om du är nybörjare. Dock får summan inte vara för liten, eftersom den då äts upp av de avgifter som de flesta banker tar ut då du köper eller säljer aktier.

En bra startsumma ligger på ca 5000 kronor. När du har genomfört ditt köp, är det bra att följa utvecklingen på dina aktier så mycket som möjligt. Tänk på att det kan ta tid innan dina aktier stiger i värde, tålamod är därför bra att ha.

Företagsekonomi

Företagsekonomi är kunskapen om ett företags besparingar reducerad till företagets resurser. Företagsekonomi kan delas in i två olika grupper, där den första är analytisk företagsekonomi. Den analytiska företagsekonomin handlar om att mäta företagets ekonomiska produktion gentemot företagets vinst. Dessutom innebär analytisk företagsekonomi ett sätt att försöka hitta de allra bästa lösningarna på diverse olika problem som till exempel hur styrelsen i företaget ska se ut när det gäller antal representanter och hur dessa är uppdelade i kön, ålder och erfarenheter. Även butikers antal och storlek är viktigt att kolla upp då ett handelsbolag inte bör ha mer än det klarar av ekonomiskt.

En jämvikt som är gynnsam då det gäller skulder och egna tillgångar, faller också under analytisk företagsekonomi. Om det istället finns en tolkande företagsekonomi, som är den andra sorten när det handlar om företagsekonomin, ligger fokus på att ha en lösning för företagets ekonomi som är ok, till skillnad från den analytiska företagsekonomin där det ska vara den allra bästa lösningen. Detta beror på att de som ska fatta besluten inte innehar alla uppgifter för att kunna finna den smartaste lösningen och att tidsåtgången inte har samma kvalitet som i företagsekonomi som är analytisk. Om inte tid och resurser kan prioriteras, finns det inte heller samma förutsättningar och därför väljer man en tolkande företagsekonomi istället för en analytisk. Istället kan fokus läggas på andra saker än företagets vinst i stort.

Grundkriterier

För att kunna bedriva en företagsekonomi som är tillfredsställande, bör en utbildning ha genomgåtts. Det finns många högskolor och universitet i Sverige som bedriver utbildningar med inriktning på företagsekonomi. På dessa utbildningar läser eleven förutom företagsekonomi, även andra ämnen såsom ekonomisk geografi, ekonomisk historia och informatik, men också statistik, nationalekonomi, juridik och handelsrätt. Utbildningen brukar vara på 4 år, men några lärosäten har valt den så kallade Bolognamodellen som innehåller 3 års utbildning och sedan 2 års masterutbildning.