Nationalekonomi

Som privatperson kan det vara svårt att hänga med, när ekonomer pratar om nationalekonomi och vad detta innebär. När nationalekonomi diskuteras tas frågor upp som behandlar ämnen om inflation, arbetslöshet, ekonomisk tillväxt, räntor och förändringar inom konjunkturen. Dock innehåller nationalekonomi en hel del annat också, som nationalekonomer tycker är intressant att diskutera. Redan på 1700-talet uppkom nationalekonomin, då en man vid namn Adam Smith, skrev en bok som behandlade just detta ämne. Boken hette Folkens välstånd och i denna bok tog han bland annat upp kopplingen mellan en rad olika omständigheter inom ekonomi på ett sätt som var lätta att förstå. Därefter har naturligtvis nationalekonomin utvecklats för att nå dit vi är idag.

Vanliga teorier

Mikroekonomi och makroekonomi är inom nationalekonomin, det som är grundat på teorier. Om fokus ligger på ekonomins komponenter såsom marknadsanalys, konsumenters beteende och vad som får dem att köpa det de köper, utbud och efterfrågan på diverse varor eller tjänster, kallas detta för mikroekonomi. När det gäller makroekonomi och dess teori, ser man till helheten inom ekonomin. Här behandlas frågor som: vad är det som påverkar och tydliggör inflation, den ekonomiska tillväxten och arbetslöshet? Många av de ekonomer som är insatta i just nationalekonomi, kan också specialisera sig på olika områden. Dessa områden är miljöekonomi, där fokus ligger på miljön.

Finansiell ekonomi, industriell ekonomi, beteendeekonomi, utvecklingsekonomi och offentlig ekonomi. Oavsett vilket område som nationalekonomen väljer att fokusera på, använder de sig av mikroekonomi och makroekonomi som bas och hjälpmedel för att lösa problem som finns. En nationalekonom ska inte bara ha en förståelse för hur nationalekonomi ska kunna användas till sitt ända mål, utan även hur den borde fungera för att få bästa resultat. De flesta nationalekonomer arbetar idag inom privat näringsliv, medan några få väljer att arbeta på någon statlig myndighet. Många väljer även en befattning som chef på ett företag.