Spara i fonder

Att spara i fonder är ett bra sätt att sprida sina risker vid aktiesparande. Tänk alltid på att det ska vara låga så låga löpande avgifter som bara möjligt. Oavsett vad så kallade experter och aktieanalytiker säger till dig så kan de inte spå framtiden och läsa marknaden på det sätt som de gärna vill få dig att tro att de kan. Tänker du på detta så är fonder ett bra alternativ om du inte har tid eller lust att sprida ut ditt aktieinnehav på egen hand för att minimera risken. En annan sak du ska tänka på är att det som kallas rådgivning oftast är ren försäljning.

Vad är en fonder & när ska du välja att investera i dem?

En fond är en portfölj av kollektivt indirekt ägda tillgångar som förvaltas av en eller flera förvaltare. Din del av det kollektivt ägda tillgångarna motsvaras av den andel du har i fonden. Du är indirekt ägare i alla företag som fonden har ägandeskap i. En fond kan investera kapital i olika typer av värdepapper på olika marknader, vilka de investerar i regleras i fondens bestämmelser. Stiger fondens totala värde stiger även värdet av ditt innehav i fonden och tvärtom. Använd fonder för långsiktigt och regelbundet sparande. Antingen så väljer du en indexfond med låg avgift eller en mer aktivt förvaltad fond. Var dock mer försiktig när du väljer än aktivt förvaltad fond då de tar ut högre avgifter. Välj noggrant och byt sedan inte fond i onödan men följ utvecklingen i de regioner/sektioner dina fonder är fokuserade på.

Överskatta inte betydelsen av en fonds historiska utveckling

Överskatta inte betydelsen av hur fondens historiska utveckling ser ut. Många tittar på hur en fond har presterat historiskt, vanligen det senaste året när de väljer fond. Tidigare meriter är ingen garanti för att en fond fortsätter att gå bra. Det som däremot är intressant är en av de så kallade statistiska sanningarna som säger att en högpresterande fond brukar dras ned mot genomsnittet för avkastning i liknande fonder. Lågavkastande fonder dras med tiden upp mot genomsnittet. Det du ska använda historisk avkastning för är att bedöma en fonds stabilitet och risknivå. Med risknivå menas i detta fall hur fondens utveckling sker i förhållande till den marknad som fonden är inriktad på. Jämför därför fonder mot lämpligt jämförelseindex. Bra platser för att göra detta är Morningstar och Fondmarknaden.se då fonderna själva sällan ger sådan information.

Lita aldrig på stjärnförvaltare & fondens storlek spelar roll

Lita aldrig på så kallade stjärnförvaltare. Fonders dragning mot genomsnittet gör att tidigare framgångsrika förvaltare tenderar att dras mot genomsnittet. En tidigare god avkastning kan t.ex. ha berott på högre risktagning som fallit ut väl under en viss tid. Skickliga förvaltare byter även arbetsplats så se till helheten när du väljer fond.

Fondstorleken spelar roll då en aktivt förvaltad fond blir begränsad av att vara för stor då deras handlande påverkar kurssättningen hos mindre bolag med låg aktieomsättning om fonden gör stora placeringar. Större fonder placerar därför oftast sina pengar i de största bolagens aktier. För passivt förvaltade fonder där placeringarna sker mer långsiktigt spelar dessa faktorer inte samma roll. Fonder med för stor förmögenhet kan även få problem att slå sitt jämförelseindex. Vad som är en lämplig storlek på en fond är tyvärr inte lätt att avgöra exakt.

Indexfonder kontra aktivt förvaltade fonder

Sparande i för många fonder är sämre än än att att investera i endast en indexfond. I en indexfond är köp och försäljning datoriserat vilket ger låga avgifter. Aktivt förvaltade fonder däremot, har höga löpande kostnader då de anställer fler analytiker etc. Deras högre avgift ska kompenseras av att de slår index. Sprider du ditt innehav i många olika aktivt förvaltade fonder som placerar på samma marknad märker du att den totala avkastningen följer index. En indexfond är då ett bättre val.

Minimera förvaltningsavgifterna

Om allt annat är lika mellan två fonder när du ska välja bör du ta den som har lägst förvaltningsavgifter. Förvaltningsavgifterna tas ut ut i procent av fondförmögenheten och fördelas över året. Vissa fonder, främst utländska tar även ut en avgift för insättning och/eller uttag. Jämför fondens totala kostnader (TKA) med andra fonders så ser du vad respektive fond tar ut i avgifter. Överväg noga om det är värt att betala för fondråd. På den svenska marknaden finns numera en förhållandevis ny typ av aktör: fondrådgivare. Deras uppgift är att hjälpa sparare att välja rätt fonder och de tar naturligtvis betalt för detta. Nackdelarna med att anlita en fondrådgivare är framförallt att  kostnaderna för ditt fondsparande går upp ytterligare. Det finns inga tillförlitliga modeller för att förutse vilken fond som får den bästa värdeutvecklingen. Fondråd är inte heller som placeringsrådgivning reglerad i svensk lag , vilket gör att du därför inte har samma skydd rättsligt ifall problem skulle uppstå. Funderar du på att anlita en fondrådgivare bör du fundera på om du verkligen behöver den hjälpen och även hur du ska räkna på om rådgivningen du valt verkligen ger dig ett mervärde.