Välja hedgefond

I och med att hedgefonder inte har samma regler kring placeringsstrategi som klassiska aktie- och räntefonder kan dessa fonder även ha andra uttalade investeringsmål. En mycket vanlig inriktning på hedgefonder är att dessa ska ge ”absolut avkastning”. Genom att bland annat använda blankning, Hedgefonder avkastningbelåning och olika slags derivat kan avkastning nås även om börsen generellt faller. Hedgefonder används i stor utsträckning av personer som vill balansera sin portfölj och skapa mindre risk vid oroliga börstider eller kraftiga nedgångar. Ordet ”Hedge” betyder just ”gardering” eller ”skydd” vilket visar på fondens mål.

Det de flesta tittar på, i val av hedgefond, är dess förväntade avkastning, risk och relationen mellan dessa. Men även avgifter skiljer sig stort mellan fonderna. Dessutom kan regler kring insättning och uttag begränsa vilka fonder som kan väljas.

Hedgefondens avgift

En punkt som karaktäriserar hedgefonder är att avkastningsrelaterade avgifter är vanliga. Dessa kan både vara av olika storlek samt aktiveras på olika sätt. Ibland tillämpas High Watermark-principen. Om en fond går upp från 200 till 240 och sedan faller till 230 tas avkastningsavgiften ut om fonden återigen når 240. Andra avgifter som kan jämföras är köpavgift, säljavgift, förvaltningsavgift och den så kallade årliga avgiften.

Insättning och Uttag

På grund av att utbudet i en hedgefond är mer komplext sammansatt, än i en aktiefond, har en del fonder restrektioner kring hur ofta som insättningar och uttag kan ske. Det finns de som erbjuder daglig handel men även de som enbart erbjuder överföringar månads- eller kvartalsvis. Det är även vanligt med relativt höga gränser för vilka belopp som får sättas in på fonderna. En del fonder har gränser på över 100 000 kr.

Risk i hedgefonder

I likhet med alla fondalternativ så finns en risknivå att ta ställning till. Även om hedgefonden strävar efter absolut avkastning så är risknivån väldigt varierande mellan de olika fonderna. Det går se bedömd risknivå hos de flesta fondbolagen och även se vad externa och objektiva experter anser att fonden har för risknivå. Samtidigt bör man själv göra sig en uppfattning om detta. Exempelvis utifrån följande:

 • Historisk avkastning
  Historisk avkastning kan visserligen inte ses som en garanti för framtida avkastning. Har fonden däremot haft god avkastning under längre tid, och haft samma förvaltare, kan det vara indikation på att förvaltaren når gott resultat. Detta iallafall utifrån de förutsättningar som varit under de år som avkastningen varit god.Att titta på vilka som förvaltar fonden är nästan än mer viktigt med en hedgefond än med en aktiefond. Organisationen Aktiespararna skriver exempelvis att utvecklingen på underliggande marknad står för 80% av aktiefondens utveckling medan 20% är förvaltarens förtjänst. Med hedgefonder anser de att siffran är den motsatta.
 • Hur klarade de tidigare oroliga tider
  Det är under oroliga börstider som det tydligare avgörs vilka förvaltare som verkligen når absolut avkastning. Ett sätt att jämföra olika hedgefonder är därmed att se på deras avkastning under dessa perioder.
 • I jämförelse med bransch
  Att en hedgefond har haft dålig historisk avkastning behöver inte betyda att det är varit en dålig placering. De bör alltid jämföras mot hedgefonder med liknande investeringsprofil för att jämförelsen ska bli rättvis.
 • Standardavvikelse
  Detta mått visar på hur mycket hedgefonden har avvikit från medelavkastningen under en bestämd tidsperiod. Hög standardavvikelse tyder alltså på att värdet på fonden rör sig betydligt mer upp och ner mot en fond med låg standardavvikelse. Därmed skapas lägre risk med låg avvikelse.
 • Hedgefondens ålder
  När fonder ska betygsättas av fondbolag och externa experter är kravet mycket ofta att de ska ha funnits i fem år innan ett betyg kan sättas. Med ålder blir det helt enkelt lättare att skapa sig en uppfattning kring risk, avkastning m.m.
 • Förvaltningsstrategi
  Hur transparent fondbolagen är gällande investeringsprofil på hedgefonderna varierar något. Det är däremot vanligt med en kortfattad presentation kring vilka regler som förvaltarna måste förhålla sig till. Statistik går även ofta att se gällande fondens största placeringar, regionsfördelning och branschfördelning.
 • Hedgefondens storlek
  Jonas Lindmark på Morningstar ger rådet att ”enbart välja bland hedgefonder som innehåller minst en miljard kronor”. Detta utifrån att ett stort kapital visar på förtroende hos de som investerar större belopp i hedgefonder. En hedgefond som funnits länge och har stort kapital har alltså troligtvis ett gott rykte.
 • Sharp-Kvote
  Sharp-kvot används bland annat av Morningstar när de sätter betyg på olika fonder. Det är en siffra som visar hur relationen är mellan avkastningen och risken för en fond. Är denna siffra hög betyder det att förvaltaren lyckats med att nå hög avkastning i förhållande till vilken risk som tagits.

Information

Det finns en hel del att förkovra sig i vad gäller fonder. Inte minst hedgefonder som ofta består av en komplex fördelning risker. Här samlar vi hänvisningar till relevant läsning.

Wikipedia om hedgefonder

Aktiespararna om hedgefonder och avkastning