I en värld där företagens kassaflöde ständigt är i rörelse kan det vara en utmaning att säkerställa att inkomster och utgifter matchar varandra. För företag som står inför tillfälliga likviditetsutmaningar eller som vill kapitalisera på tillväxtmöjligheter, erbjuder fakturabelåning en lösning.

Vad innebär fakturabelåning?

Fakturabelåning, i sin enklaste form, innebär att ett företag använder sina utestående kundfakturor som säkerhet för att få ett lån. Genom att belåna fakturor kan företag snabbt frigöra kapital som annars skulle vara bundet tills kunden betalar. Denna metod är särskilt användbar för företag som upplever ojämn likviditet, kanske på grund av säsongsmässiga variationer eller oväntade utgifter.

Fördelar med fakturabelåning

  • Snabb tillgång till kapital 
Genom att belåna fakturor kan företag snabbt få tillgång till kapital, ofta inom några dagar.
  • Behåll kontrollen 
Till skillnad från fakturaköp, där företaget säljer fakturan till en tredje part, behåller företaget ägandet och hanteringen av fakturan vid belåning.
  • Flexibilitet 
Fakturabelåning kan anpassas efter företagets behov, vare sig det gäller att belåna enskilda fakturor eller hela kundreskontran.
  • Ingen ytterligare skuld 
Eftersom belåning av fakturor baseras på redan utfört arbete och utestående inkomster, ökar det inte företagets skuldsättning på samma sätt som ett traditionellt lån.

Hur fungerar det i praktiken?

Vanligtvis kan ett företag belåna mellan 60-95% av fakturans värde. När kunden sedan betalar fakturan, betalas resterande belopp (minus eventuella avgifter och räntor) ut till företaget. Detta system minskar risken för långivaren och ger företaget möjlighet att dra nytta av sina egna tillgångar.

Vem kan dra nytta av fakturabelåning?

Fakturabelåning kan vara särskilt fördelaktigt för företag som dessa.

  • Har stora kundfordringar.
  • Upplever tillfälliga likviditetsproblem.
  • Är i en tillväxtfas och behöver kapital för att expandera.
  • Vill minska tiden och resurserna som ägnas åt fakturahantering och inkasso.

Fakturabelåning erbjuder en effektiv lösning för företag som vill förbättra sin likviditet utan att ta på sig ytterligare skulder. Genom att använda redan utfört arbete som säkerhet kan företag snabbt få tillgång till kapital och fortsätta växa. Som med alla finansiella beslut är det viktigt att noggrant överväga alla alternativ och rådfråga en ekonomisk rådgivare för att säkerställa att fakturabelåning är rätt lösning för ditt företag.