PPM via Advisor

Premiepensionen utgör tillsammans med inkomstpensionen fundamentet i den så kallade pensionspyramiden. Utöver denna allmänna pension, som betalas ut av staten, kan pyramiden också bestå av tjänstepension och eget pensionssparande. Av de 18,5 procent av lönen som varje år sätts av till din pension, går 2,5 procent till premiepensionen. Anledningen till att premiepensionen ofta kallas PPM i folkmun, är att det tidigare fanns en myndighet vid namn Premiepensiosmyndigheten som ansvarade för frågor som gällde just premiepensionen. Sedan den 1 januari 2010 är det istället Pensionsmyndigheten som har hand om även premiepensionen.

Ta hjälp av en fondförvaltare som Advisor

Dina premiepensionspengar placeras i fonder och du kan själv sätta ihop en fondportfölj utifrån de fonder som går att välja. Om du inte är särskilt intresserad av fonder och aktier, kan du istället låta en fondförvaltare ta hand om förvaltningen av din premiepension. Det finns flera olika företag som erbjuder förvaltningstjänster särskilt inriktade mot just PPM-kunder. Ett av dessa är Advisor, som tar hand om allt från att bevaka marknaden och analysera vilka fonder som lämpar sig bäst för din portfölj till att utföra fondbyten på ditt PPM-konto.

Förutom de traditionella fondförvaltningstjänsterna, har företaget också en egen PPM-fond – Advisor Världen. Det gör att de snabbt kan agera på den föränderliga marknaden, utan att behöva flytta dina pengar mellan olika fonder. De förvaltar också din premiepension i externa fonder och har då ett längre perspektiv. Denna kombination av en snabb och agil fondförvaltning, och en aktiv förvaltning i externa fonder på längre sikt, ger dem en unik position på den svenska fondförvaltningsmarknaden. Advisors avkastning har sedan starten år 2000 varit i genomsnitt 11 procent per år. Motsvarande siffra för den genomsnittliga avkastningen i PPM-systemet är 7 procent. En skillnad i snittavkastning på 4 procent gör stor skillnad i det långa loppet, särskilt om du har långt kvar till pensionen.

Förvalta på egen hand

Om du hellre förvaltar ditt PPM-konto på egen hand, kan du logga in på Pensionsmyndighetens webbplats och administrera dina fonder därifrån. Under Mina sidor på myndighetens webbplats kan du också göra egna prognoser för den pension du i framtiden kommer att få. Du kan välja att ha maximalt fem fonder och kan när som helst ändra fördelningen mellan dessa, eller byta till andra fonder. Om du inte väljer några fonder kommer pengarna att placeras i Statens årskullsförvaltningsalternativ (AP7 Såfa).

Då premiepensionen endast utgör 13,5 procent av den totala allmänna pensionen, finns möjligheten att, om du så önskar, ta ut svängarna lite och öka risken. En ökad risk innebär en högre potentiell värdeökning men samtidigt en ökad risk för värdeminskning. Om du vill ha en stabil värdeutveckling, bör du välja fonder med en lägre risk. Om du istället vill satsa på en bättre värdeutveckling på lång sikt, och är beredd att ta den ökade risken, kan du välja fonder som har en högre risk.

Olika typer av fonder

Det finns olika typer av fonder som du kan välja bland. Aktiefonder består av minst 16 aktier men ofta fler än så. Det är en fondtyp som ofta har en hög risk och kan vara attraktiva för den mer aktiva fondspararen. Räntefonder placerar pengarna i räntebärande värdepapper och det finns räntefonder med längre och kortare löptid på värdepappren. Räntefonder har en lägre risk än aktiefonder. Blandfonder innehåller såväl aktier som räntebärande värdepapper och blandningen kan av förvaltaren förändras över tid. Blandfonder har en högre risk än räntefonder men en lägre risk än aktiefonder. Utöver dessa fondtyper finns också generationsfonder, vars innehåll förändras beroende på hur lång tid du har kvar till pensionen, miljöetiska fonder – fonder som tar hänsyn till miljö och/eller etik, samt fond-i-fond. Den sistnämnda innehåller andelar från åtminstone två andra fonder, vilket är tänkt att minska risken ännu mer.

Aktiv eller passiv förvaltning

Förutom att ha en balanserad fondportfölj, ha det visat sig att det lönar sig med en aktiv förvaltning av premiepensionskontot. De som gör aktiva val av fonder har nämligen en generellt sett bättre värdeutveckling än de som inte gör något val utan per automatik hamnar i det statliga förvaltningsalternativet – AP7 Såfa. De pensionssparare som inte gjorde några fondbyten alls under 2015 hade en genomsnittlig värdeutveckling på 6,6 procent, medan de sparare som utförde fler än 16 fondbyten nådde en genomsnittlig värdeutveckling på 7,6 procent. Det lönar sig med andra ord att vara en aktiv pensionssparare.

Även när man jämför värdeutvecklingen över tid, lönar det sig att vara aktiv. De sparare som har gjort ett fondbyte sedan starten har 2,2 procent lägre genomsnittlig värdeutveckling än de sparare som har utfört fler än 20 byten sedan starten. Trots detta minskar faktiskt pensionsspararnas aktivitet. Pensionsmyndighetens statistik visar att svenska pensionssparare var som mest aktiva i samband med Finanskrisen 2007-2008 och under de efterföljande åren. Från och med 2012 har aktiviteten på de svenska PPM-kontona sjunkit markant. Om du känner att du inte själv har det engagemang som krävs för att välja fonder, kan det vara en god idé att låta en fondförvaltare förvalta ditt PPM-konto.

Att aktiva fondbyten ger en bättre värdeutveckling gäller även för pensionärer. Skillnaden mellan aktiva och inaktiva sparare är mindre tydlig i denna ålderskategori, men den finns där. Särskilt tydlig är skillnaden mellan pensionärer som sedan starten har gjort över 20 fondbyten och de som har gjort färre byten. Skillnaderna i genomsnittlig värdeutveckling på PPM-kontot mellan pensionärer som sedan starten gjort upp till fem fondbyten, sex till nio byten, 10-14 eller 15-20 är dock i det närmaste obetydlig.

De vanligaste PPM-fonderna

Bland de fondbyten som skedde via fondbytesblankett under 2015, var de sju vanligaste fonderna som de svenska pensionsspararna och pensionärerna ville byta till följande:

 • Advisor Världen (73 881 st)
 • Aberdeen Global – Japanese Smaller Companies Fund (71 820 st)
 • JPMorgan Funds – India Funds D (71 773 st)
 • Tundra Pakistan Fund (38 178 st)
 • UBS (Lux) Equity Fund – Health Care (38 073 st)
 • Tundra Frontier Opportunities Fund (35 898 st)
 • Fidelity Funds – China Consumer Fund (33 889 st)

Många väljer också att utföra sina byten direkt på fondtorget på Pensionsmyndighetens webbplats. De tio vanligaste fonderna som svenska premiepensionssparare har i sina portföljer är dessa:

 • Swedbank Robur Technology
 • AMF Aktiefond Sverige
 • Didner & Gerge Aktiefond
 • AMF Aktiefond Världen
 • Swedbank Robur Aktiefond Pension
 • Swedbank Robur Transfer 80
 • Swedbank Robur Meca
 • AMF Balansfond
 • Swedbank Robur Transfer 70
 • Allra Strategi Lagom

Jämfört med motsvarande lista från 2014, har den genomsnittliga risknivån ökat från 8,2 till 11,3 procent. Det är alltså en ökning med inte mindre än 3,1 procent. Alla tio ovanstående fonder kategoriserades av Pensionsmyndigheten som fonder med medelhög risk.

Så här beräknas din premiepension

När du har valt att gå i pension, är det dags att börja använda premiepensionspengarna. Din pension för nästkommande år beräknas genom att pengarna på ditt premiepensionskonto divideras med ett delningstal. Detta delningstal är baserat på en prognos som tar hänsyn till din förväntade återstående livslängd, ränta och driftskostnader. Beloppet delas därefter med tolv, vilket ger det månadsbelopp som du får ut i premiepension. Premiepensionen utgör 13,5 procent av din allmänna pension, övriga 86,5 procent utgörs av din inkomstpension. Utöver denna allmänna pension kan också eventuell tjänstepension och eget sparande tillkomma.

Premiepensionens betydelse ökar

Premiepensionsfonderna har varit med om två rejäla börskrascher – dels IT-kraschen i början av 2000-talet och dels finanskrisen 2007-2008. Under dessa år var den genomsnittliga värdeutvecklingen för PPM-fonderna väldigt negativ. I övrigt har värdeutvecklingen på våra premiepensionskonton i genomsnitt varit ganska god.

Förra året hade Sveriges pensionärer i genomsnitt 76 900 kronor på sina PPM-konton. I genomsnitt betalades 410 kronor i månaden ut i premiepension 2015, den högsta utbetalningen av premiepension under samma år uppgick till 4 374 kronor per månad. Pensionsspararna hade under samma tidsperiod 136 600 kronor i genomsnittlig kontobehållning. Pensionssparare som har sitt innehav i AP7 Såfa hade i genomsnitt 85 300 kronor på sitt PPM-konto, medan pensionssparare med egen portfölj hade en genomsnittlig kontobehållning på 184 900 kronor.

Med bakgrund av detta, är det ingen vild gissning att premiepensionens betydelse för den totala allmänna pensionen kommer att öka framöver. Redan idag närmar sig pensionsspararna dubbel kontobehållning i jämförelse med pensionärerna. Med tanke på att pensionssparare fortsätter att avsätta 2,5 procent av sin lön till premiepensionen, kommer detta glapp naturligtvis att fortsätta öka. Pensionsspararna kan dessutom se fram emot fler år med en förmodat positiv värdeutveckling. Detta sammantaget borde innebära att också den genomsnittliga utbetalningen av premiepension kommer att öka med tiden. I framtiden kommer premiepensionen sannolikt att utgöra en betydande del av den totala månatliga pensionsutbetalningen.

Så hur bör jag förvalta min premiepension?

Svaret på detta är högst individuellt och beror på dina individuella förutsättningar. Om du vill försöka maximera det belopp som i framtiden kommer att betalas ut varje månad i form av premiepension, bör du dock överväga att förvalta ditt PPM-konto aktivt. En högre risk innebär också en högre potentiell värdeökning. Det finns dock en hel djungel med PPM-fonder att välja bland och det är inte så enkelt för den som inte är insatt att veta vad som skiljer dessa åt. Det finns dock hjälp att få för dig som inte vill förvalta ditt PPM-konto själv, i form av fondförvaltare som sköter om ditt premiepensionskonto. Om du är en av de många inaktiva pensionsspararna i vårt land, bör du kanske överväga att låta någon annan göra jobbet åt dig.