Ränteeffekt

Räntan i Sverige har varit i fallande trend sedan början av 1990-talet. Efter finanskrisen sänktes den drastiskt och har på senare år till och med blivit negativ. Nu har amerikanska […]

Räntors funktion

Räntor kallas de belopp, ofta i form av en procentsats på ett lån, man som låntagare betalar till en långivare i utbyte mot förmånen att få använda en tillgång (i […]

Jays nyemission

Den svenska tillverkaren av hörlurar genomför en emission och implementerar en ny strategi för att få fart på försäljningen. Nyemissionen en del av strategin Jays har stora planer på gång […]