Hitta bästa fonderna för din sparprofil snabbt och enkelt

Genom att investera i en fond har du möjlighet att få exponering mot olika värdepapper på ett lite mer passivt sätt. Du köper in dig i fonden och förvaltaren av denna använder dina samt andra investerares pengar för att investera i olika tillgångar. Det finns dock flera olika fondera att välja bland och det kan därför vara svårt att hitta de allra bästa fonderna. Så hur ska man som småsparare gå tillväga för att inte bli överväldigad av det stora utbudet?

För att sammanfatta det hela kan du tänka på att:

  • Identifiera dina personliga mål med investeringen innan du köper in dig i en fond.
  • Vara medveten om din personliga risktolerans och välja fond utifrån denna.
  • Ha en tydligt utstakad sparhorisont.

Med detta sagt finns det såklart även fler saker som du bör ta i beaktande. Läs vidare för att få våra hetaste tips kring hur du väljer de bästa fonderna!

Så väljer du de bästa fonderna utifrån din personliga sparprofil

Vi har redan doppat tårna i vattnet och hintat om vad du bör tänka på när du väljer en fond att spara i. Nu tänkte vi dock dyka lite djupare ner i detta ämne och förklara det hela lite mer ingående.

För att kunna hitta de bästa fonderna utifrån din personliga sparprofil bör du bland annat ta hänsyn till:

  • Din sparhorisont. Hur pass långsiktig du är med din investering avgör vilken slags fond som lämpar sig bäst för dig. Om du har ett långsiktigt sparande som sträcker sig över fem år framåt i tiden bör du välja en aktiefond. Men om du är mer kortsiktig i ditt sparande bör du istället välja en räntefond.
  • Din riskaptit. Hur pass riskbenägen du är bör också ha en tydlig inverkan på ditt val av fond. Räntefonder är generellt sett ganska trygga placeringar medan aktiefonder är mer volatila och riskfyllda sådana. Dessutom är fonder som placerar i stora, stabila bolag säkrare än de som investerar i medelstora eller små bolag. Därför är även detta en faktor som du bör ta i beaktande när du gör ditt val.
  • Fondens utveckling. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida sådan. Däremot bör du ändå välja en fond som har en bra utveckling jämfört med sina peers.