Företagsekonomi är kunskapen om ett företags besparingar reducerad till företagets resurser. Företagsekonomi kan delas in i två olika grupper, där den första är analytisk företagsekonomi. Den analytiska företagsekonomin handlar om att mäta företagets ekonomiska produktion gentemot företagets vinst. Dessutom innebär analytisk företagsekonomi ett sätt att försöka hitta de allra bästa lösningarna på diverse olika problem som till exempel hur styrelsen i företaget ska se ut när det gäller antal representanter och hur dessa är uppdelade i kön, ålder och erfarenheter. Även butikers antal och storlek är viktigt att kolla upp då ett handelsbolag inte bör ha mer än det klarar av ekonomiskt.

En jämvikt som är gynnsam då det gäller skulder och egna tillgångar, faller också under analytisk företagsekonomi. Om det istället finns en tolkande företagsekonomi, som är den andra sorten när det handlar om företagsekonomin, ligger fokus på att ha en lösning för företagets ekonomi som är ok, till skillnad från den analytiska företagsekonomin där det ska vara den allra bästa lösningen. Detta beror på att de som ska fatta besluten inte innehar alla uppgifter för att kunna finna den smartaste lösningen och att tidsåtgången inte har samma kvalitet som i företagsekonomi som är analytisk. Om inte tid och resurser kan prioriteras, finns det inte heller samma förutsättningar och därför väljer man en tolkande företagsekonomi istället för en analytisk. Istället kan fokus läggas på andra saker än företagets vinst i stort.

Grundkriterier

För att kunna bedriva en företagsekonomi som är tillfredsställande, bör en utbildning ha genomgåtts. Det finns många högskolor och universitet i Sverige som bedriver utbildningar med inriktning på företagsekonomi. På dessa utbildningar läser eleven förutom företagsekonomi, även andra ämnen såsom ekonomisk geografi, ekonomisk historia och informatik, men också statistik, nationalekonomi, juridik och handelsrätt. Utbildningen brukar vara på 4 år, men några lärosäten har valt den så kallade Bolognamodellen som innehåller 3 års utbildning och sedan 2 års masterutbildning.