BQ Redovisning är en redovisningsbyrå med säte i Stockholm, som erbjuder personliga och skräddarsydda tjänster till företagare. Med en modern och personlig service strävar de efter digitalisering för att erbjuda snabba och effektiva lösningar för företagsekonomiska behov. BQ Redovisning i Stockholm förstår dock också vikten av personlig rådgivning och service, vilket har gjort dem till Sveriges tryggaste redovisningsbyrå.

Som kund hos BQ Redovisning i Stockholm kan företagare räkna med lång erfarenhet av att hantera och förenkla ekonomi. Bokföringen stängs varje år och ett bokslut upprättas för att alla aktiebolag ska upprätta och skicka in en årsredovisning till bolagsverket. BQ Redovisning i Stockholm arbetar proaktivt för att se till att årsbokslutet görs utan stressiga moment eller krångel. Med deras färdiga paket slipper man dessutom extra kostnader och vet vad man betalar under hela året.

Regler för bokföring

Enligt bokföringslagen måste alla företag bokföra alla sina affärshändelser och avsluta varje räkenskapsår med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Många småföretagare och nystartade företag väljer att anlita en redovisningsbyrå för att hjälpa till med redovisningen. En redovisningsbyrå kan hjälpa till med allt från moms till årsredovisningar och bokslut. När man väljer en redovisningsbyrå bör man prioritera kompetens och kvalitet, säkerställa digital kunnighet och flexibilitet samt prioritera tillit, öppenhet och tillgänglighet. God redovisningssed betyder att företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Alla företag har en skyldighet att avsluta sin bokföring med ett bokslut i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Bokslutet görs i form av ett förenklat bokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på bolagsformen och omsättningen. BQ Redovisning kan hjälpa med periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och inkomstskatter.

BQ Redovisning i Stockholm för ekonomisk rådgivning

BQ Redovisning i Stockholm erbjuder också bemanningstjänster för att hjälpa företag med rätt personal inom ekonomi. Genom att hyra in personal gör man sina fasta kostnader rörliga och undviker indirekta personalutgifter för sjukskrivningar och uppsägningar. De rekryterar på ett unikt sätt, där de använder två nyckelvärderingar för att hitta rätt person för varje företag.

Företagare som är intresserade av BQ Redovisnings tjänster kan boka in en fikaträff på kontoret i Stockholm för att lära känna dem bättre eller kontakta dem via telefon eller e-post för att ställa frågor eller få mer information om deras tjänster. Sammanfattningsvis erbjuder BQ Redovisning i Stockholm personlig och anpassad service till företagare, med målet att förenkla företagsekonomiska behov och samtidigt erbjuda personlig rådgivning och service. Med deras erfarenhet och proaktiva arbetssätt är de Sveriges tryggaste redovisningsbyrå.