Det är inte alltid helt enkelt att förstå vad som menas med olika ekonomiska termer, vilket så kan vara fallet med sparränta. Så vad är det egentligen? En sparränta är den procentsats som du får tillbaka på det belopp som du har sparat när du lånar ut dina pengar till en bank eller annat finansiellt institut. Sparräntor kan man därmed likna som en betalning till dig från banken för att de får låna pengar från dig.

Rörliga eller fasta sparräntor?

Som de andra typerna av räntor så är även sparräntor antingen rörliga eller fasta. Med detta menas att sparräntan kan vara låst vid en specifik procentsats under en viss tidsperiod eller så kan den variera under tiden, det vill säga rörlig och obunden. Vilken sparränta som du kommer att få på de pengar du sparar kan därför skilja sig väldigt mycket åt. Räntan kan variera beroende på till exempel hur du sparar dina pengar och om du väljer att binda dem eller inte.

Generellt sett brukar man få en högre sparränta på de pengar som man sparar under en längre period och också binder upp, om man jämför med pengar som man sätter undan på ett sparkonto för en kortare tidsperiod och som man vill ha möjlighet att ta ut när det passar en själv.

Banken anser att det helt enkelt är bättre att ha så mycket pengar som möjligt att röra sig med och kunna arbeta med, och om man som kund då låser pengarna under en viss period, kanske till och med år, vet ju banken att de kan arbeta med dessa pengar. En högre sparränta kan man då se som en slags belöning till mig som kund för utlåningen av pengarna under en längre period.

Olika villkor för sparräntor

Hur sparräntan ser ut kan skilja sig mellan olika banker och även på de villkor som finns mellan bank och kund. Det kan till exempel skilja sig mycket om sparkontot som man sparar på, omfattas av den statliga insättningsgarantin eller ej. Om sparkontot omfattas av garantin innebär det att staten garanterar en viss summa så att man inte förlorar några pengar om banken, mot förmodan, skulle gå i konkurs.

Vissa banker har konton där de erbjuder högre sparräntor, och andra banker erbjuder till och med nischade sparkonton. Därför kan det vara värt för dig som kund att jämföra sparkonton innan du bestämmer dig för att satsa på ett specifikt sparkonto i en specifik bank.