De säljer Sverigefonder för billigare utmanare

Sverigefonder har fallit i värde under sommaren. Svenska sparare bryter därför en trend och väljer att sälja och istället satsa på stabilare och billigare fonder.

Sommarens stora försäljningar av Sverigefonder är ett nytt vägval för de svenska spararna efter många månader med köp. Nu har intresset istället riktats in på stabilare företagsobligationer som satsar på företag. Spararna lockas också av att köpa breda aktiefonder med låga avgifter. Fonder med höga avgifter säljs av. Man vill helt enkelt ha starkare utveckling på sina fonder och uppmärksammar även låga avgifter som en viktig aspekt i sitt köp. Den här trenden höll i sig hela augusti. Experter på området tycker att det är glädjande att många fler sparare förstår avgiftens betydelse för den framtida avkastningen. Tillväxten av bra fondalternativ till låga priser kan leda till att många traditionella fondbolag kommer att behöva tänka om framöver. På så sätt kan det skapas bättre alternativ till småspararna.

Baltikumfonder

Men även de djärva Baltikumfonderna har fått ta mer plats på köplistan. Baltikum är på stark tillväxt just nu och tillsammans med andra Europafonder har de blivit mycket efterfrågade efter sommaren. Spararna har sett att Baltikumfonderna varit väldigt lönsamma senaste året och det lockar naturligtvis.

Räntefonder lyser med sin frånvaro

Men något som inte verkar vara intressant för de svenska spararna är vanliga räntefonder, som inte alls längre finns med köparnas önskelista. Det låga ränteläget som varit senaste tiden, har i sin tur gett en så gott som obefintlig avkastning, vilket kan förklara varför spararna drar öronen åt sig.

Men fondexperter ser med oro över att spararna överger sina räntefonder. Visserligen har räntefonderna svårt att ge avkastning, men det är bra att hålla sin valda risknivå i sparandet. Man menar att förvaltning inte bara handlar om att få kapitalet att växa utan även att samtidigt kunna hitta en form som kan bevara det.

Global konjunktur

En annan bidragande orsak till svenskarnas plötsliga byte av fonder är den starkare globala konjunkturen som påverkar. Flera metaller har stigit i pris senaste månaderna vilket gör att gruvfonderna nu för första gången tagit sig in på toppen av fondlistan.

Sverigefonder

Det man kan konstatera är att Sverigefonderna idag uppfattas som mer osäkra av spararna. De svenska företagens rapporter har inte visat på de starka siffror som många hade hoppats på. I omvärlden går däremot börserna fortsatt starkt, och man kan därför konstatera att försäljningarna mer är en överreaktion från spararna.