Handel med derivat och certifikat kan ske hos flera av de större aktiemäklarna i Sverige. Men vad innebär detta och vilken risk innebär det? Som alltid vid investeringar är det mycket viktigt att vara införstådd med risknivåer och hur handeln går till för att inte ta onödiga risker.

Derivat

Derivat är värdepapper vars värde förändras utifrån hur värdeförändringar sker på en underliggande tillgång. Ett exempel är optionshandel. Med optionshandel åtar sig en person att köpa/sälja en tillgång på ett förutbestämt datum – till ett förutbestämt pris. Därmed påverkas optionens pris både av underliggande tillgångens värde samt hur lång tid det är kvar till förfallodatum. Dessutom även av vilket pris som den underliggande tillgången förväntas säljas/köpas för.

Certifikat

Certifikat är värdepapper som följer värdet på en underliggande specifik tillgång. Det underliggande värdet kan exempelvis vara:

 • Valuta
 • Råvaror
 • Kryptovalutor
 • Index

Certifikat ges ut av emittent som därmed även ställer köp- och säljkurser. Handel med derivat och certifikat sker alltså inte alltid mellan två personer eller företag (som aktiehandel) utan mellan emittenten och köparen/säljaren.

Exempelvis kan en storbank i Sverige vara emittent för certifikat som följer guldpriset. Därefter kan aktiemäklare och andra värdepappershandlare erbjuda handel i dessa. Det emittenten främst tjänar pengar på i detta fall är den spread som erbjuds. Eftersom de själva sätter kursen har de även kontroll på vilken nivå på spread som skapas.

Handel med derivat och certifikat innebär att…

 • Mer kunskap krävs än vid klassisk aktiehandel
  Vid aktiehandel krävs analys och värdering av de aktier som investeringar sker i. Vid handel med derivat och certifikat krävs både analys av underliggande tillgång samt grundlig förståelse för det instrument som handel genomförs i. Optioner, warranter och liknande instrument kan vara relativt komplexa vilket kan göra det svårt för nybörjare att greppa.
 • Kan kräva ansökan för att handlas inom ISK
  Det är vanligt att aktiemäklare kräver att en ansökan måste skickas in för att handel med derivat och certifikat (vissa certifikat) ska få ske. Detta utifrån att de vill säkerställa att kunden förstått den ökade risken. Det kan även krävas att frågor besvaras som påvisar att kunden har rätt kunskapsnivå inom området.
 • Hävstång blir möjlig
  En fördel med handel med derivat och certifikat är att handel med hävstångsfunktion är vanlig och enkel. Dessutom skapas möjlighet att välja hävstång på flera olika nivåer.