Att diversifiera innebär att dela upp, fördela, risken för att därmed skapa en mindre genomsnittlig risk. För att fördela risken inom aktiehandel finns flera vägar att gå.

 • Köpa fonder
  En fördel med att köpa fonder, istället för att fokusera på aktiehandel, är att det skapas en slags automatisk diversifiering. Att investera 10 000 kr i en ”Sverigefond” innebär att man äger andelar i allt från ett tiotal till över hundra företag. Med andra ord de företag som fonden har investerat i. På detta sätt gör det inte så mycket om en enskild aktie inom fonden faller i värde. Det kan kompenseras av andra.
 • Investera i investmentföretag
  Ett investmentföretag investerar pengar i andra företag och fungerar därmed indirekt som en fond. Skillnaden är att aktien handlas direkt över börsen vilket möjliggör att exempelvis stop-loss kan användas samt att egna köp- och säljkurser kan sättas.
  En tydlig skillnad mellan fondhandel och aktiehandel är just flexibiliteten då fonder alltid handlas på färdigställd dagskurs i efterhand.
 • Köpa aktier i många olika företag
  Ytterligare ett sätt att diversifiera är att köpa aktier i många företag. Detta kräver däremot ett lite större kapital om det ska ske via månadssparande. En person som månadssparar 300 kr kan ha svårt att fördela denna summa på 10 aktier. Det går ju inte att köpa delar av aktier utan de behöver köpas i hela antal – men det finns undantag.

Aktiehandel – köpa andelar av aktier

När aktiehandel sker hos en aktiemäklare behöver aktierna alltid köpas i hela antal. Det kan vara svårt att som småsparare att därmed ha råd att köpa aktier om kursen ligger på 500 USD eller högre. Framförallt kan det vara svårt att skapa en diversifierad aktieportfölj.

Detta har vissa företag skapat en lösning på genom att erbjuda andelsförsäljning av aktier. Det går därmed att köpa för exempelvis 100 kr i en aktie som har ett värde av 300 USD osv. Men för detta tar företagen en betydligt högre avgift än vad som tas ut av en aktiemäklare. Är det värt den högre kostnaden för att kunna köpa andelar? Det kan det vara för att skapa diversifiering på sin aktiehandel – men det är viktigt att räkna på sammanlagda avgifter över tid. Generellt är det viktigt att se över kostnaderna då de äter upp en stor del av avkastningen.