Handel med hävstång – så fungerar det

Handel med hävstång är en central del när du handlar med CFD och optioner. Genom att använda hävstångseffekten kan du dra fördel av även de minsta prisförändringarna. Dessutom slipper du betala positionens totala värde utan lägger bara en mycket liten slant. Istället kan man säga att du i princip lånar resten av leverantören. Så här fungerar det:

  • Du sätter in ett säkerhetskrav (en mindre insats) vilket kommer ge dig större exponering mot den underliggande tillgången (exempelvis råvaran, valutan eller aktien). Rent praktiskt innebär det att du endast sätter in en bråkdel av positionens totalvärde men lånar resten från leverantören.
  • Du vill köpa 100 aktier för 100 kronor styck, något som vanligtvis skulle kosta 10 000 kronor. Om aktierna går upp 20 kronor styck innebär det att du vid stängd position har gjort en vinst på 2000 kronor. Samma sak gäller om aktierna sjunkit i värde med 20 kronor styck, då hade förlusten hamnat på 2000 kronor.
  • Hade du istället öppnat positionen med en hävstångsprodukt och betalat ett säkerhetskrav på 10 % av aktiernas totalvärde hade du endast behövt investera 1000 kronor för samma position (alltså 10 % av 10 000 kronor). Skulle sedan aktiepriset stiga med 20 kronor hade du fortfarande gjort en vinst på 2000 kronor, dock till en betydligt lägre kostnad.

Med andra ord kan man säga att handel med hävstång, om den görs på rätt sätt och utifrån noggranna beräkningar, kan ge betydligt högre avkastning på mindre investeringar.

För- och nackdelar vid handel med hävstång

Den stora fördelen med att handla med hävstång är att du inte behöver binda upp ett lika stort kapital. Detta gör det möjligt för människor att investera i produkter som man kanske inte annars hade haft råd med, som råvaror och valutor. Du kan göra en betydligt större vinst i förhållande till din insats och dessutom stora avkastningar även på väldigt små prisutvecklingar.

Det finns naturligtvis en del risker men att använda sig av hävstångsmetoden. Precis som att du har möjlighet att göra väldigt stora avkastningar trots en liten investering, riskerar du även att gå med stor förlust. Det gäller alltså att beräkna riskerna innan du använder dig av handel med hävstång.