Jays nyemission

Den svenska tillverkaren av hörlurar genomför en emission och implementerar en ny strategi för att få fart på försäljningen.

Nyemissionen en del av strategin

Jays har stora planer på gång och för att kunna förverkliga dem behövs kapital. Genom två riktade emissioner 2017 lyckades de få in kapital från investerare och med denna nyemission räknar de med ännu mer. Med en teckningskurs på 1,8 svenska kronor per aktie och 995 555 nyemitterade aktier, landar emissionsbeloppet på 17,9 miljoner.
Kapitalet ska användas till bland annat fler nya produkter och ett nytt försäljningsteam som ska göra bolaget mer kommersiellt med en starkare säljkraft än tidigare.

Bättre på att ta fram rätt produkter

För att öka försäljningen ytterligare ska de bli noggrannare med vilka nya produkter de satsar på, för att bättre kunna infria marknadens önskemål och förväntningar. Jays som är kända för sin design, kvalitet och produktutveckling, har alltid varit duktiga på att ta fram nya produkter. Men ibland har de blivit för dyra och haft för långa utvecklingsprocesser, menar Jays VD Henrik Andersson. Detta har då lett till att marknaden hunnit förändras innan deras produkt lanseras. Därför har de ökat takten på de nya produkterna, samt att de numera gör ett mer ordentligt förarbete när de utvecklar en ny hörlur.

Satsar på fler marknader och färre distributörer

Norden är för tillfället Jays största marknad, där cirka 50% av deras omsättning sker. Tanken är att en större satsning ska ske mot inte bara Europa och Ryssland utan även flera länder i Asien. Jays satsar dessutom på ha färre distributörer. De vill istället utöka sina egna försäljningskanaler.