Nya regler för bolån

2016 infördes flera nya regler om bolån i konsumentkreditlagen. Vad som gäller när du tar bolån berättar vi om i den här texten.

Kunden ska få all information

Om du tar ett nytt bolån måste banken eller låneförmedlaren ge dig ett faktablad om lånet och en amorteringsplan. En nyhet om bolån i konsumentkreditlagen är att den som ansöker om ett bolån ska få ett särskilt EU-faktablad om lånet. Uppgifterna ska vara individuellt anpassade till låntagarens lånebehov och ekonomi och bygga på åtminstone en preliminär kreditprövning. Faktabladet ska bland annat innehålla uppgifter om räntesats, avgifter, amorteringar och villkor för att förtidslösa lånet. Med andra ord ska låntagaren ha all information hen behöver för att undvika att inte kunna betala lånet och gå i personlig konkurs. Dessa regler har införts eftersom man anser att när låntagaren ansöker om ett bolån ska banken föra en diskussion med denne om amortering och överlämna ett förslag till en individuell amorteringsplan.

De ska sedan förklara hur olika amorteringsalternativ påverkar skulden genom att till exempel visa hur den minskar genom amorteringarna och hur det påverkar kommande räntebetalningar. Låntagaren ska få en förklaring till hur banken har bestämt den ränta som de erbjuder. Banken ska redovisa sina snitträntor de senaste tolv månaderna för den räntebindningstid som kunden får erbjudande om och de ska redovisa sina egna finansieringskostnader och vilka faktorer som avgjort den ränta som du erbjuds. Om banken eller förmedlaren erbjuder rådgivning om bolån ska rådgivningen följa vissa kvalitetskrav. Rådgivningen ska grunda sig på låntagarens behov, ekonomi och personliga förhållanden och den ska dokumenteras.

Inga fällor med ett bindande bolån

När banken beviljat lånet ska man få ett bindande erbjudande om lånet. Man ska ha minst sju dagar på dig att överväga erbjudandet. Tanken med betänketiden är att man ska få en möjlighet att bedöma villkoren och kanske jämföra med erbjudanden från en eller flera andra banker. Även här har man ändrat reglerna om bolån för att kunden ska ha fördelen. Man måste som låntagare till ett bolån inte heller bli “helkund” eller köpa andra tjänster för att få lånet. Däremot får banken ha paketerbjudanden så länge det går att få enbart bolånet utan några sidotjänster. Banken får erbjuda bättre ränta i paketerbjudandet, men då ska det också framgå vilken ränta låntagaren skulle få utan “paketet”.

Vill du läsa om hur du kan ordna bättre finaniering har vi skrivit denna om bolånetips.