Nybörjarskola för fondsparare

Kanske du har hört att ett långsiktigt sparande i fonder är bästa sättet att få en bra avkastning. Men för att lyckas krävs också kunskap. I denna artikel ger vid dig grunderna så att ditt sparande blir det bästa möjliga.

Första lektionen – Aktiefonder eller Räntefonder

Det finns två huvudtyper av fonder på marknaden, aktiefonder och räntefonder. Vad de innebär återspeglas av namnen och säger vilka värdepapper fonderna innehåller.

Aktiefonder är vanligast, och de kan delas upp efter två huvudinriktningar, geografisk respektive bransch. Här är riskerna större och brukar vara alternativet för den som sparar långsiktigt och inte behöver röra pengarna.

Den andra typen av fond är räntefonder, som kan delas in i obligationsfonder som innehåller långfristiga räntepapper och penningmarknadsfonder som är korträntefonder som innehåller räntepapper med löptid på upp till ett år. Här är risken lägre men även avkastningen vid eventuell vinst.

Lektion två – Hedgefonder

Något som väckt intresse på svenska marknaden senaste åren är de så kallade hedgefonderna. Skillnaden mellan denna nya typ av fond och aktiefonder är att hedgefonder även får placera i så kallade derivat, det vill säga främst optioner och terminer.

Målet med en hedgefond är att den ska ge avkastning oavsett marknadsläge. Man kan tycka att det låter bra, men problemet för en vanlig småsparare är att sätta sig in i hur och vad hedgefonderna köper. Man har sett att under det senaste året har flera hedgefonder gått riktigt bra, men vissa har gått i konkurs.

Lektion tre – Geografiskt och specifika branscher

En fond kan geografiskt täcka allt från hela världen till en lokal del av ett land. Det går också att hitta fonder som täcker olika branscher, och då har de ofta också en geografisk koppling, till exempel svensk läkemedelsfond.

Här handlar det alltså för dig som fondsparare att tänka på vilka geografiska områden du vill satsa på och om du vill satsa lite extra i en specifik bransch. Du kan också satsa på en global fond och får därmed spridning över hela världen. Den som är mer aktiv satsar i många fonder med olika inriktningar vad gäller både branscher och geografi.

Lektion fyra – vart köper man fonder?

Till en början såldes fonder i princip bara av bankerna, men i dag är utbudet mycket stort. Försäkringsbolag, fondmäklare och andra nischföretag erbjuder fonder med alla tänkbara inriktningar. Ta hjälp av dessa företag för att ta reda på vilken typ av fond som passar ditt behov bäst.