Konkurrensen hårdnar bland riskkapitalfonder

Investerarna fortsätter att öka efterfrågan på riskkapitalmarknaden, samtidigt som fondförvaltarna får allt svårare att hitta bra investeringsmöjligheter. Ett rekordstort antal riskkapitalfonder slåss därför om tillgångarna, det vill säga spararnas kapital.

Riskkapitalfonder fortsatt heta

Hela 42 procent av de fondförvaltare som intervjuats av analysföretaget Preqin hävdade i november 2016 att de upplevde att konkurrensen i branschen var hårdare än under 2015. Enligt Preqin har allt fler aktörer slagit sig in på marknaden för att möta det ökande behovet från spararna. Totalt 1 865 fonder med ett sammanlagt kapital på 624 miljarder dollar var verksamma på marknaden, vilket innebar ett rekord. En tredjedel av förvaltarna tyckte att det blivit svårare att hitta bra investeringsmöjligheter jämfört med samma månad föregående år, medan 41 procent uttryckte att det är höga värderingar som utgör den största utmaningen för fondförvaltare under 2017.

36 procent av de svarande menade att en annan stor utmaning under 2017 kommer vara att generera kapital. I november 2016 sa 72 procent av fondförvaltarna att konkurrensen hade hårdnat under det senaste året när det gäller spararnas kapital. Samtidigt sa 58 procent av förvaltarna att de under samma tidsperiod hade sett att spararnas vilja till fondsparande hade ökat, varav 15 procent uttryckte att denna ökning var signifikant. Nästan hälften av de intervjuade spararna uppgav att de planerade att öka sina investeringar över tid. Trots den ökade konkurrensen bland fondförvaltarna menar analysföretaget Preqin att det är troligt att möjligheterna att generera kapital kommer vara fortsatt goda.

Anlita en fondförvaltare

På börsmarknaden är läget mer stabilt, även om det emellanåt stormar till följd av olika händelser i vår omvärld som får en stor inverkan på marknaderna. Under det senaste året har Stockholmsbörsen gått ganska stadigt framåt, men det är som bekant en osäker tid vi för närvarande lever i. Att ta hjälp av en fondförvaltare som Advisor kan därför vara att föredra framför att själv förvalta sitt fondkonto, åtminstone om du inte är en riktig börshaj. Advisor har ungefär 50 000 kunder och bolagets förvaltade kapital uppgår till cirka 8 miljarder kronor. 2011 startade man sin egen fond, Advisor Världen, och två år senare sjösattes bolagets andra fond, Advisor Multihedge.