Det är ungefär 60 procent av Sveriges befolkning som bor i eget hus eller bostadsrätt och av dessa har majoriteten lånat pengar för att kunna köpa sin bostad.  Om du också står inför att köpa din egen bostad kommer du snart att märka att ränta är ett centralt begrepp vid bolån. För att du ska få låna pengar av en bank eller ett låneinstitut måste du nämligen betala en ränta på de lånade pengarna. Du kan se räntan som en avgift som du betalar för att du ska få låna pengarna av banken.

Faktorer som påverkar din ränta vid bolån

Vilken ränta du har på ditt bolån påverkas av flera olika faktorer. Dels finns det bankspecifika faktorer som framförallt beror på det rådande ekonomiska läget i samhället i stort. Dels finns det också konsumentspecifika faktorer som beror på just din ekonomiska situation. När banken lånar ut pengar till dig så tar de en risk – de vet ju inte om du som låntagare kommer att betala tillbaka de lånade pengarna eller inte. Därför gör banken en lånekalkyl för att se hur din ekonomi ser ut. De tar också in uppgifter om din anställningsform, inkomst, förmögenhet, eventuella andra skulder samt din bostads marknadsvärde. Allt detta påverkar nämligen din låntagarrisk och det är också detta som kan göra att du har en lägre eller högre ränta än din vän, granne eller kollega.

Värt att veta om du ska låna pengar för att köpa en bostad är att det ofta finns möjlighet att förhandla med banken för att få en lägre ränta vid bolån, liksom att gå till flera olika banker för att jämföra deras räntor.

Bunden respektive rörlig ränta vid bolån

När det gäller ränta vid bolån så brukar man skilja mellan bunden och rörlig ränta. Med bunden ränta betalar du samma ränta hela tiden under ett visst tidsintervall (någonstans mellan 1-10 år), vilket kan kännas tryggt och säkert. Rörlig ränta däremot följer räntemarknadens svängningar och kan därmed ge såväl en lägre som högre ränta beroende på ränteläget. Med en rörlig ränta bör du hålla ett öga på ränteutvecklingen för att se om det är dags att binda räntan innan den stiger. Du bör också se till att du har marginal för att kunna betala en högre ränta vid behov. Det finns även möjlighet att välja en kombination mellan bunden och rörlig ränta.