Räntor kallas de belopp, ofta i form av en procentsats på ett lån, man som låntagare betalar till en långivare i utbyte mot förmånen att få använda en tillgång (i detta exempel det lånade beloppet). Räntan beräknas vanligtvis på årsbasis. Det är dock inte bara på kontanta belopp som räntor kan beräknas – man kan även beräkna en ränta på värdet av konsumentprodukter samt större tillgångar såsom fordon eller fastigheter.

Räntan är således den kostnad man betalar för att hyra eller låna en tillgång. När låntagaren anses ha en högre kreditvärdighet, får denne ofta en lägre ränta på sitt lån, medan en låntagare med en lägre kreditvärdighet debiteras en högre ränta. Räntor beräknas vanligtvis på det lånade beloppet, där räntan utgör summan av låntagarens skuld och långivarens avkastning.

Såväl privatpersoner som företag kan debiteras ränta

Räntor kan användas i flera olika situationer som innefattar lån och utlån. Det är till exempel vanligt att privatpersoner tar ett lån för att finansiera husköp, för att starta företag, samt för att finansiera projekt av olika slag. Även företag kan låna pengar för att finansiera olika projekt och för att expandera sin verksamhet genom att köpa tillgångar såsom mark, fastigheter, maskiner, fordon etc.

De pengar som lånas ut behöver antingen betalas tillbaka i en klumpsumma, vid ett förutbestämt datum eller genom månatliga avbetalningar. Det sistnämnda är vanligtvis fallet. Det belopp som återbetalas är vanligtvis högre än det lånade beloppet, då långivare generellt sett vill få kompensation för att låna ut pengar under en tidsperiod. Det utlånade beloppet hade långivaren i annat fall kunnat investera istället för att låna ut, vilket gör att långivaren vill kompenseras för det faktum att denne inte kunnat använda pengarna under lånetiden.

Så beräknas räntor

Många undrar hur räntor beräknas. Skillnaden mellan det utlånade beloppet och det belopp som återbetalas är räntan. Räntor beräknas vanligtvis enligt följande metod:

Om en privatperson till exempel tar ett banklån på 3 000 000 kronor och tillsammans med banken har avtalat om en ränta på 15%, innebär detta att låntagaren ska betala banken den ursprungliga summan på 3 000 000 kronor plus 450 000 kronor i ränta (15% av 300 000 kr). På samma sätt ska ett företag som säkrar ett lån på 15 miljoner kronor till en ränta om 12% betala långivaren 16,8 miljoner kronor (d.v.s. hela beloppet plus 12% i ränta).

Värt att notera är dock att räntor även kan beräknas på andra sätt.