Det finns många olika sätt att spara i fonder. Det är främst olika skatteregler som skiljer dem åt. För att komma underfund med vilket sätt att fondspara som passar dig bäst är att du ställer dig frågor som – vill du betala skatt på faktiska vinster vid en fondförsäljning eller en schablonavkastning varje år? Nedan kan du läsa om olika sätt att spara i fonder.

Vanligt fondsparande

Det vanliga fondsparandet i form av en vanlig fonddepå är ett klassiskt sätt att spara på. Du skattar 30 procent när du tar ut pengarna eller byter, skatten tas ut på den faktiska kapitalvinster och en årlig schablonintäkt på själva fondvärdet. Den eventuella kapitalförlusten är avdragsgill, antingen helt eller delvis. Fondbolaget lämnar kontrolluppgifterna till Skatteverket förutom att göra skatteavdraget. Skatt på den eventuella utdelningen sköts dock av fondbolaget.

Investeringssparkonto (ISK)

Du kan också välja att spara i fonder på ett investeringssparkonto, kallat ISK, som lanserades i Sverige 2011-2012. Tanken var då att förenkla för spararen att köpa aktier och fonder och när det var dags att deklarera affärerna. Om du sparar på detta sätt betalar du ingen skatt på kapitalvinster och utdelningar, vilket innebär att du kan både sälja och/eller byta fonder inom kontot utan att du behöver betala reavinstskatt. Kontot är istället schablonbeskattat där en schabloninkomst ses som inkomst och beskattas med 30 procent. Varje kvartal stäms sedan värdet på investeringssparkontot av.

Kapitalförsäkring

Du kan också välja att spara i fonder som ett försäkringsbolag erbjuder, och sparandet beskattas på ett liknande sätt som om du skulle välja att spara i ett investeringssparkonto eftersom sparandet är schablonbeskattat.

Pensionssparande i fonder

Om man vill pensionsspara kan man också göra detta i fonder, både avseende premiepensionen och tjänstepensionen men givetvis också det privata pensionssparandet. Premiepensionen placeras i fonder och där har man också själv möjlighet att välja vilka fonder som pengarna ska placeras i. Om man inte väljer placeras de i en statlig fond. Om du byter fonder inom premiepensionen får du ingen skatt på eventuell kapitalvinst, vilket det inte heller gör inom tjänstepensionen där du kan välja på livförsäkring eller fondförsäkring. Du kan också som sagt välja att spara ett privat pensionssparande i fonder (fondförsäkring och IPS). Sparandet kan betalas ut från det att du fyller 55 år och under minst fem års tid. Tidigare fick man göra avdrag men har nu försvunnit. De pengar som finns där existerar dock givetvis fortfarande och beskattas genom en årlig avkastningsskatt.