Starkare eurokurs oroar ECB

Den allt starkare Euron har skapat oro hos ECB-ledamöter inför beslut kring QE-programmet och styrräntor. En starkare Euro anses kunna försvaga tillväxten i Europa och påverka svagare ekonomier negativt.

Nya rapporter visar på att den stora förstärkningen av euron redan orsakar en penningpolitisk åtstramning och motsvarar en höjning av styrräntorna.

En förstärkning av Euron ökar sannolikheten för en försening av QE-beslutet som väntas från ECB. QE är ett program som ECB använder för att stimulera ekonomin i EU där ECB sedan mars 2015 köpt upp privata och offentliga värdepapper samt statsobligationer för omkring 1 500 miljarder euro. Därtill har nya stödköp för nära 80 miljarder euro gjorts. Tanken är att miljarderna ska hitta till banker, företag och vanliga européer och på så sätt få fart på tillväxten och inflationen.

Oro för starkare valuta

Stimulansprogrammet var i praktiken en nödlösning för att rädda EU-ländernas ekonomi. Nu oroas ECB för att en stark Euro försvårar beslut kring programmet och dess framtid. Det finns även ett ökat tryck på en mer försiktig avtrappning snarare än en snabb. Speciellt från beslutsfattare i eurozonens svagare ekonomier, som är oroade över att en stark euro skulle kunna dämpa inflationen och hämma tillväxten genom att fördyra exporten. Hittills har ECB uteblivit med besked kring QE och styrräntorna vilket skapar oro. I protokoll från ECB mötet under sommaren står att “Förstärkningen av euron kan delvis ses som en återspegling av förändringar i relativa fundamenta i euroområdet gentemot resten av världen” men “det uttrycktes oro över risken att växelkursen blir alltför stark i framtiden”.

I ett marknadsbrev noterar Commerzbank att om den senaste tidens förstärkning av Euron skulle visa sig vara bestående, så skulle visserligen inte uppgången i Tyskland och euroområdet vara i fara, men det kan bli en dämpning. Det anses vara högst osannolikt att ECB vid sitt nästa möte kommer att kunna fatta något beslut angående avtrappningen av programmet på grund av den starka Eurons påverkan.

Verbal intervention

Investerare idag förväntar sig någon form av verbal intervention, men för att denna ska vara trovärdig behöver ECB släppa sina planer på att annonsera en nedtrappning av QE-programmet i oktober. Samtidigt är penningpolitiken inte den främsta drivkraften för euron för närvarande, utan marknaden börjar också bli alltmer optimistiska om Europa gentemot USA.

Även om den starka Euron skapar oro så är det inte tillräcklig för att ECB ska känna ett behov att överge ett tänkt besked om minskade tillgångsköp, “tapering”, utan det skulle kräva att euro/dollar når 1,25 eller däröver, enligt Deutsche Bank.