Hedgefond

En vanlig missuppfattning är att en hedgefond är en specifik typ av investering, men hedgefonder är snarare en investeringsstrategi. Syftet med en hedgefond är att fondförvaltaren ska samla in pengar från utomstående investerare för att sedan investera detta enligt den strategi som denne har utlovat att använda sig av. Till exempel specialiserar sig vissa hedgefonder på enbart långa aktier, vilket innebär att man endast köper vanliga aktier och aldrig säljer kort (blankar).

Det finns också hedgefonder som bara placerar i privatkapital, vilket innebär att man köper helt privatägda företag, ofta tar över dem helt och hållet, förbättrar verksamheten och börsnoterar företagen. Det finns också hedgefonder som handlar med “skräpobligationer”, medan andra specialiserar sig på fastigheter. Det finns till och med hedgefonder som investerar pengar i särskilda slags tillgångar såsom patent och musikrättigheter. En hedgefond kan alltså specialisera sig på i princip vad som helst.

Så uppkom begreppet “hedgefonder”

För många år sedan användes de ursprungliga hedgefonderna för att investera i såväl långa som korta “hedgade” positioner. Syftet med detta vara att man som investerare skulle kunna tjäna pengar oavsett om marknaden gick upp eller ner. Huruvida detta verkligen fungerade eller ej låter vi dock vara osagt, men det var alltså tanken bakom dessa fonder. Namnet fastnade dock och använder snart för att benämna alla fonder av detta slag.

Så fungerar hedgefonder

Många hedgefonder tillämpar strategier som går ut på att skapa en positiv avkastning oavsett huruvida marknaden går upp eller ner, d.v.s. en absolut avkastning. Fondförvaltare för denna typ av fonder investerar ofta sina egna pengar i de fonder som de förvaltar. En hedgefond betalar vanligtvis sin förvaltare en årlig avgift på till exempel 2% av värdet på fondens tillgångar, samt en prestationsavgift (till exempel 20% av fondens ökade nettovärde under loppet av ett år). Dessa bägge avgifter syftar till att fondförvaltaren och fondens investerare ska ha samma intresse i fonden. Vissa hedgefonder har tillgångar värda flera miljarder dollar.

Tekniskt sett kan de flesta människor investera i hedgefonder, men i praktiken är det endast en utvald skara av investerare som kan göra detta. Anledningen till detta är att man ofta behöver kvalificera sig för att få investera i en hedgefond. Om du inte sedan tidigare kände till vad hedgefonder är för något, är det ganska osannolikt att du är kvalificerad. De investerare som anses vara kvalificerade har såväl den kunskap som den erfarenhet som krävs föra att kunna förstå och utvärdera de risker som är förenade med en investering i en fond av detta slag.