Amortera – eller spara för att amortera?

Att amortera är alltid en bra väg att gå för att skapa en stabil ekonomisk grund. Har man låg belåning på huset innebär det både att räntan blir lägre och att man har möjlighet öka belåningen om man någon gång behöver pengar. Detta till en ränta som är mycket låg. Amortering är även ett slags sparande. Då boräntan generellt är högre än inlåningsräntan är det mer ekonomiskt att amortera än att spara pengar på ett sparkonto på banken. Men inte alltid.
Den rörliga boräntan är alltid lägre än inlåningsräntan på banken. Det är en självklarhet då man annars skulle kunna låna pengar för att sedan sätta in dem och få en större inlåningsränta. Något som därmed skulle vara en stor förlust för banken.

 
Men har man bunden ränta kan det komma tillfällen då inlåningsräntan är högre än räntan på det bundna bolånet. Detta eftersom inlåningsräntan förändras över tid medan det bundna bolånet har exakt en viss ränta under den perioden.

Exempel

En person har bolån som är bundet i fem år. Detta till ränta på 1,3%. När bolånet tecknades var den bästa inlåningsränta som gick att få 1,0%. I detta fall var det alltså bättre att amortera än att spara. Nu är reglerna något olika mellan bankerna gällande om och hur mycket man får amortera på ett lån med fast ränta. Enligt Swedbank (2015) får man exempelvis bara amortera 20% av lånets totala summa varje år. Men då finns trots allt möjlighet att betala denna summa.
Trå år senare är inlåningsräntan på 1,6%  och det är två år kvar på lånet. I detta fall är det bättre att sätta pengarna på ett konto som ger denna ränta. Detta för att sedan ta ut dem när boräntan igen är högre och amortering är mer lönsamt.
Små vinster men som till slutändan gör skillnad.