Blockkedjor förknippas av de flesta med kryptovalutor och Bitcoin. Men det är ett system som kan appliceras på betydligt fler områden. Bland annat har Nasdaq använt blockkedjor i flera år för att säkerställa identiteten på aktieägare. I Sverige är Nasdaq ett av de företag som kommit längst gällande integrering av blockkedjor och dess säkerhetsfunktion.

Kontrollera och säkerställa vid röstning

Blockkedjor är en teknik som både har snabbhet och säkerhet som tidigare system inte kunnat erbjuda. Det är därför som Nasdaq bland annat sett över möjligheten till att använda tekniken vid röstning av aktieägarna. Med en digitaliserad process kan röstningsförfarandet gå betydligt snabbare – och säkrare.

Nasdaq och Estlands digitala identitetssystem

I Estland finns ett digitalt identitetssystem som innebär att identiteten kan användas för att få tillgång till specifika tjänster i landet. En person som inte är medborgare kan därmed få ett digitalt identitetskort som kan användas i kontakt med vissa myndigheter. Det är detta som gjorde att Nasdaq valde Estland som första land gällande blockkedjetekniken och identifiering kring detta.

Blockkedja

En blockkedja fungerar ungefär som en loggbok. Detta i likhet med hur bankens transaktioner och värden noteras i en loggbok. Det som är unikt för blockkedjan är däremot:

  • Transaktioner kan inte ändras i efterhand
    Efter en viss tid kan inte förändringar i blockkedjan ändras.
  • Spårbart
    I en öppen blockkedja är alla transaktioner spårbara. Med andra ord går det att se att en transaktion på ett visst belopp (eller annat värde eller information) har flyttats från ett konto till ett annat. Däremot är det inte öppet vem som äger dessa konton. På så vis bevaras ändå anonymiteten.
  • Loggbok som hålls av många

En blockkedja upprätthålls oftast av flera aktörer. Om ett företag driver en blockkedja kommer därmed flera datorer att bära loggboken, som uppdateras automatiskt via en mjukvara. Skulle en dator gå sönder kommer ändå loggboken finnas tillgänglig hos resterande. Det finns även öppna blockkedjor där vem som helst kan koppla in sig. Detta är vanligare inom just kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum och EOS. För Nasdaq handlar blockkedjor däremot inte om att investera i kryptovalutor med extremt hög volatilitet – utan att skapa en säker överföring av information på ett mer effektivt sätt än tidigare. Detta oavsett om informationen ska överföras inom Sverige eller från andra länder.