ECB

När ECB håller sitt nästa policymöte den 25 juli kommer den med stor sannolikhet att sänka styrräntan. Det skriver Commerzbanks seniorekonom i ett kundbrev.

Hittills har bankens prognos varit att räntan inte skulle komma att sänkas innan det fjärde kvartalet i år. Michael Schubert, analytiker på Commerzbank, skrev nyligen i ett brev till bankens kunder att bedömningen baseras på ett nytt uttalande från ECB-chefen Mario Draghi. Vid ett besök i Sintra i Portugal sa han att Europa kommer att behöva fler penningpolitiska lättnader om det ekonomiska läget inte förbättras.

ECB-rådet kommer i de kommande veckorna att diskutera de penningpolitiska medlen och hur de kan anpassas, lär Draghi ha sagt. Commerzbank drar slutsatsen att det blir en sänkning av depositräntan med 10 punkter när ECB sammanträder i juli.

Schubert skriver vidare att fallet i de marknadsbaserade inflationsförväntningarna de senaste dagarna lär ha påverkat Mario Draghi. ECB-chefen ville därför understryka att banken är villig att agera för att stödja ekonomin.

Commerzbank pekar på att Draghi refererat till att det fortfarande finns risk för en försämrad ekonomi inom eurozonen. Så länge som det inte finns tecken på förbättring i ekonomin behövs mer penningpolitisk stimulans, enligt banken.

ECB har flera verktyg till sitt förfogande och ECB-chefen uteslöt inget av dem. Centralbanken kan sänka depositräntan, justera sin prognos för styrräntorna eller vidta andra åtgärder för att lindra sidoeffekter i ekonomin. Det finns betydande utrymme för att sätta upp ett nytt QE-program, enligt ECB-chefen.