Det finns många försäkringsbolag att välja mellan, oavsett var du är och vad det gäller. Men att ha en försäkring är otroligt viktigt och är avgörande när olyckan inträffar. Genom att betala en relativt liten summa så garanterar försäkringsbolagen att täcka kostnader som är kopplade till olyckan. I många fall skjuter summorna upp i höjden, och en försäkring kan därför vara ekonomiskt avgörande för kunden.

Försäkringarna kan täcka allt möjligt, exempelvis reparation av en telefon som gått sönder, kostnader för sjukhusvistelser i utlandet eller kostnader för skador i hemmet. Försäkringarna kan vara separata, eller täcka en mängd olika saker. Ett exempel på en sådan försäkring är hemförsäkring.

Om företaget Hedvig

Försäkringsbolaget Hedvig är ett relativt nystartat företag som valt att fokusera på endast hemförsäkringar. Deras motto är att erbjuda en “ärlig hemförsäkring utan bindningstider, extra avgifter och luriga smyghöjningar”. Företaget är modernt, och kallar sig själv för “framtidens försäkringsbolag redan nu”. 

Företaget står ut med följande:

  • De har inga bindningstider
  • De är unika i att endast ta ut en fast avgift av försäkringspremien.

Överskottet doneras till välgörenhet som väljs ut av alla försäkringstagare i en demokratisk omröstning. Dessutom är företaget helt digital-baserat, vilket gör att kunden kan sköta allting via sin smartphone.

Hedvigs hemförsäkringar

Hedvig hemförsäkring är en heltäckande försäkring som inkluderar många delar. Försäkringsskyddet täcker inte bara dig och din familj, utan även ditt hem och alla dina prylar. Vad det gäller din familj så ger försäkringen:

  • juridiskt skydd
  • ersättning för överfall
  • reseförsäkring i 45 dagar
  • ersättning för eventuella sjukhusvistelser under resan

För hemmet ges bostadsrättstillägg, ersättning för skador orsakade av eld eller vatten, ersättning för inbrott, skadade hushållsmaskiner samt ersättning för skador på prylar orsakade av oväder.

Om du har en villa inkluderas även ersättning för kostnader för skadedjursbekämpning samt ersättning för skador på villan orsakade av naturen eller vattenläcka. Sist men inte minst är dina prylar skyddade i försäkringen, vilket inkluderar allriskförsäkring, stöld, skadegörelse eller andra skador orsakade av dina prylar som vattenläcka, oväder eller eldsvåda.

Fördelarna med Hedvig hemförsäkring

Hedvigs Hemförsäkring har många fördelar jämfört med andra. Framförallt så är den heltäckande och generös i vad den ersätter. Dessutom så har Hedvig sett till att göra all information lättillgänglig och lättförståelig. Informationen är skriven på ett sätt som är enkelt att ta till sig, och finns alltid tillgänglig i telefonen.

En annan otrolig fördel är att försäkringen inte har några bindningstider, så att du som kund kan avsluta försäkringen när du vill och behöver. Just nu erbjuder Hedvig dessutom ett rabattsystem som kallas Hedvig Zero. Den som får sina vänner att använda Hedvig kan genom detta system få hemförsäkring utan kostnad.