En vanlig fråga som många bostadsköpare och -säljare ställer sig är vad som är ett rimligt mäklararvode i procent. Det arvode som mäklare tar ut skiljer sig ganska mycket åt och beräknas utifrån flera olika faktorer. Till exempel betingar ofta bostadsrätter ett lite lägre procentuellt arvode än vad villor gör. Men det finns även många andra saker som avgör hur stor del av köpeskillingen som går till mäklarfirman.

2-3 % är ett genomsnittligt mäklararvode i procent i Sverige

Enligt webbplatsen mäklararvode.se ligger ett mäklararvode i procent i genomsnitt på 2 till 3 procent. Detta är det genomsnittliga arvode som svenska mäklare tar ut. Vad detta innebär är att arvodet uppgår till omkring 60 000 till 70 000 kronor.

Spannet för mäklararvoden varierar ganska kraftigt i olika delar av landet. Till exempel toppar Göteborg och Stockholm listan över orterna med allra högst mäklararvoden. Där ligger det genomsnittliga arvodet enligt uppgift på mellan 40 000 och 151 000 kr. Sedan sjunker genomsnittet gradvis beroende på om försäljningen av bostaden sker i Uppsala, Malmö, Linköping eller Umeå. Generellt sett är alltså försäljningspriset (och därmed arvodet) lägre ju mindre bostadsorten är.

Vad är inkluderat i mäklarens arvode?

Den genomsnittlige fastighetsmäklaren tar ut ett arvode som täcker flera olika tjänster. Tjänsterna tillhandahålls i samband med försäljningen av en bostad. De kan bland annat inkludera följande:

  • samarbete med säljaren kring prissättningen av bostaden
  • marknadsföring i olika kanaler såväl offline som online
  • visning av bostaden för potentiella köpare
  • förhandling av köpeskilling och andra transaktionsdetaljer.

Exakt vilka tjänster som inkluderas i arvodet varierar dock från fall till fall. Vill du få en bättre uppfattning om vilka tjänster olika mäklare kan vara behjälpliga med samt vilka arvoden de tar? Du hittar alla mäklare här och kan fylla i ett formulär för att jämföra fastighetsmäklare.

Genom att fylla i formuläret kan du enkelt jämföra olika mäklare. Du anger huruvida du vill sälja en bostadsrätt, villa, tomt eller ett radhus/parhus alternativt ett fritidshus. Knappa sedan in uppgifter om bostaden och om dig själv så kan du enkelt anlita den rätta mäklaren för just dig!