Att köpa bostadsrätt är ett stort steg och för de allra flesta behöver ett bolån tecknas. Men vilka regler gäller kring bolånet och hur mycket går det att låna?

Belåningsgrad på max 85 %

När ett bolån tecknas får lånet maximalt vara på 85 % av bostadens värde. Vid ett köp beräknas värdet till försäljningssumman. Att köpa en bostadsrätt för 1 000 000 kr innebär alltså att ett lån kan tecknas på maximalt 850 000 kr. Det innebär att bostaden är belånad upp till 85 %. Resterande summa, i detta fall 150 000 kr, måste betalas som kontantinsats.

Låna till kontantinsats?

De allra flesta som väljer att köpa bostadsrätt betalar kontantinsatsen med just kontanter – eller försäljning av tidigare bostad. Ett par procent väljer däremot att teckna ett privatlån för denna kostnad. I vissa fall kan banken som ger bolånet erbjuda detta medan det i andra fall behöver tecknas hos annan aktör.

Amorteringskravet – Vad gäller?

Amorteringskravet kan kortfattat förklaras på följande sätt:

  • Belåningsgrad upp till och med 49 %
    Den som väljer att köpa bostadsrätt med kontanter (eller försäljning av tidigare bostad) kan nå en belåningsgrad på under 49 %. Det innebär att inget krav på amortering finns. Banken kan i detta fall till och med erbjuda amorteringsfritt vilket därmed innebär att enbart ränta behöver betalas löpande.
  • Belåningsgrad på mellan 50 – 70 %
    Om belåningsgraden är mellan 50 % och 70 % kommer amorteringskravet innebära att 1% av total lånesumma behöver amorteras per år.
  • Belåningsgrad på mellan 71 – 85 %
    Med en belåningsgrad på denna nivå kommer amorteringskravet att kräva amortering på 2% per år av den totala lånesumman.

Amorteringskrav utifrån skuldkvot

Det ”andra amorteringskravet” kan innebära en ytterligare procentenhet i amortering. Detta om skuldkvoten är lika med eller högre än 4,5. Med skuldkvot menas lånesumma dividerat med hushållets totala årliga inkomst. Om familjen har en totalinkomst på 1 miljon och lånesumman är på 4,5 miljoner är alltså skuldkvoten 4,5. I detta fall behöver alltså en extra procent betalas. Som mest kan därmed amorteringskravet innebära krav på amortering på 3 % per år.

Att hjälpa sitt barn att köpa bostadsrätt

Många unga har för svag ekonomi för att kunna få ett bolån. Samtidigt har de behov av att kunna flytta hemifrån för att studera eller arbeta. Många föräldrar hjälper därmed sina barn att köpa bostadsrätt genom att gå i borgen för ett bolån alternativt bli medlåntagare.

Källa: bostadsrättsägaren.se