Så väljer du hedgefond

Många hedgefonder har visat sig kunna parera turbulensen på börsen på det sätt de är tänkta att göra, och på så vis uppnått en positiv avkastning även vid de tillfällen då i princip alla andra fonder har misslyckats med detta. När siffrorna lyser ilsket rött på börsen ligger ofta hävstångsfonderna i topp. Flera hedgefonder lyckas dock parera såväl uppgång som nedgång på marknaden och trots stora svängningar åstadkomma en positiv värdeutveckling.

På den svenska fondmarknaden finns i huvudsak två kategorier av hedgefonder. Skillnaderna mellan de olika fonderna är ganska stor, inte minst då de lämpar sig för helt olika typer av sparande. När det gäller att välja rätt hedgefond är dock grundprinciperna desamma. Här får du den information du behöver för att kunna göra ett korrekt val.

Vanligaste hedgefonderna

De två vanligaste typerna av svenska hedgefonder är “fond-i-fond, multi-strategi” och “lång/kort, Europa”. Den förstnämnda kategorin innefattar hela 34 av 78 fondklasser medan den senare innefattar 14 fondklasser. Till “fond-i-fond, multi-strategi” hör de fonder som placerar i flera olika andra hedgefonder som har olika inriktningar. Syftet med detta är att få till en bred spridning av riskerna. Denna typ av hedgefond är väldigt populär, eftersom sparare ofta ser denna lösning som bekväm. Det är viktigt att förvaltaren inte bara placerar i hedgefonder inom en och samma koncern, eftersom urvalet då riskerar att bli för smalt.

Till den andra kategorin, “lång/kort, Europa” hör de fonder som försöker uppnå en positiv avkastning genom att utöver köpa billiga aktier blankar (lånar och säljer i hopp om att kunna köpa tillbaka värdepappret till en lägre kurs längre fram). Vissa av dessa fonder handlar i huvudsak på Stockholmsbörsen, men många blickar också ut mot övriga delar av Europa.

När du ska välja hedgefond är det viktigt att titta på flera olika saker. En vanlig rekommendation från svenska rådgivare är att avstå från utländska hedgefonder. Det är bland annat enklare att hitta bra information om svenska fonder, men också för att den tidsödande registreringsprocessen i Sverige samt myndigheternas detaljerade granskning gör att svenska förvaltare får anses som ett mer seriöst val.