Vad är OMX

OMX används i flera olika sammanhang när det kommer till index, investeringar och börser. Men vad betyder de olika begreppen och förkortningarna?

Vad är OMX Stockholm?

OMXS (förkortningen för OMX Stockholm) är ett index som speglar värdeutvecklingen av samtliga aktier på Stockholmsbörsen. Detta index hette tidigare SAX-index. Det skapades den sista december 1995 och fick då index 100. Sedan dess har det reviderats två gånger varje kalenderår för att återspegla den ekonomiska tillväxt som aktierna haft.

Vad är Nasdaq Nordic?

Det är benämningen på hela den verksamhet som sker i Norden + Baltikum av Nasdaq Inc. Företaget har huvudkontor i New York och grundades 2003. Avdelningen ”Nordic” har störst verksamhet i Sverige men driver även börserna i de andra nordiska länderna.

Vad är VINX?

VINK speglar samtliga nordiska börser och är därmed ett index som visar på den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. Detta index ändras en gång per år och skapades 29 december år 2000, då med ett värde på 100

Vad är OMX 30 index?

OMX 30 är ett index som återspeglar de 30 aktier med störst handel på Stockholmsbörsen. Om värdet av dessa totalt går upp 1 % kommer alltså OMX 30 index att gå upp 1%. Detta index används för att påvisa ekonomisk utveckling på börsen.

Det är även ett index som går att handla mot via exempelvis optioner, terminer och CFD. Den underliggande tillgången (som därmed styr värdeutvecklingen) är dessa 30 aktier.

Vad är DVIS?

DVIS är ett index som följer optioner som är kopplade mot OMXS30. Den första bokstaven ”D” står för derivat vilket just påtalar att det är ett derivatindex.
Förkortningen står för Derivatinfo´s Volatilitetsindikator Sverige.

Vad är Big Mac Index….

För att visa att ett index inte måste vara kopplat till aktier och börsen kan Big Mac Index nämnas som exempel. Det används för att påvisa köpkraften i en nations valuta – i förhållande till USD. Först kontrolleras vad en Big Mac kostar i landet. Därefter hur mycket det hade kostat i den nationella valutan att köpa USD för denna summa. Blir det dyrare eller billigare att köpa genom denna uträkning? Big Mac Index används utifrån att alla hamburgare tillverkas lokalt och det är lokal ekonomi som styr löner med mera. Det har därmed blivit ett sätt att mäta värdet på valutan i ett land utifrån dess köpkraft.