Den som tecknar ett lån kommer att få betala en ränta på detta lån. Antingen är det en fast ränta som därmed är samma under hela lånetiden eller så är det en rörlig ränta som kan förändras både uppåt och nedåt. Oavsett vilket lån som tecknas är det viktigt att jämföra lån från flera olika banker för att därmed få den lägsta ränta som går att få. Men man ska inte bara se till den nominella ränta som uppges utan främst fokusera på effektiva räntan. Detta eftersom det är den effektiva räntan som speglar lånets totala kostnad.

Ränta plus Avgifter

Idag finns en regel som säger att de som lånar ut pengar måste uppge effektiv ränta. Detta är då kostnaden för den nominella räntan som slagits ihop med övriga avgifter. Övriga avgifter kan exempelvis vara aviavgifter.

Exempel:

En person lånar 100.000kr och ska betala tillbaka detta på ett år. Den nominella räntan är 10%. Det är även denna räntenivå som ofta lyfts upp i reklamen. Med en ränta på 10% blir kostnaden för räntan 10.000kr.
På detta lån tillkommer även en del avgifter. För det första en uppläggningsavgift på 760kr. För det andra aviavgifter på 20kr per månad. Per år blir det 1000kr.
Sammanlagt kommer alltså personen betala 10.000kr i ränta och 1000kr i avgifter. Slås dessa kostnader samman blir det 11.000kr som ska betalas för lånet på 100.000kr. Det blir därmed en effektiv ränta på 11%.
Just på mindre summor (privatlån) är det särskilt viktigt att jämföra den effektiva räntan då avgifterna skapar stora förändringar mot den nominella räntan. När det kommer till boränta är det minimal skillnad. Skulle ett bolån på 1 miljon kronor ha aviavgifter på 240kr per år är detta enbart 0,001% av lånebeloppet. I exemplet ovan var summan som avgiften stod för 1% av lånebeloppet.