Aktier eller fonder som sparform?

Idag sparar man på fler sätt än att bara låta pengarna ligga. Till och med om man inte vill göra något med pengarna och bara låta dem ligga på ett sparkonto på banken kan de växa, tack vare räntan. En annan form av sparande är att köpa och sälja aktier och fonder. Det här är något som många håller på med, både experter och nybörjare. Men vilket av dessa två former ska man välja? Vad skiljer aktier och fonder åt? Här förklarar vi de två sparformerna så att du lättare kan välja på vilket sätt du vill spara!

Skillnaden mellan aktier och fonder

En aktie är en andel i ett företag. Du kan köpa flera åt gången. Värdet av denna andel kan sjunka eller öka beroende på hur det går för företaget i allmänhet. Tanken med aktier som sparfond är att köpa aktier och sedan sälja dem när deras värde har ökat. På så sätt kan du göra vinst. En fond är som en påse med aktier. Det i sin tur betyder att alla fördelarna som du får med en aktie får du med en fond också. Om företagen går med vinst så delar de ut en del av vinsten till sina ägare – oavsett om det är en privatperson eller en fond.

Skillnaden ligger i skatterna: Av skatteskäl brukar dock många fonder inte dela ut utdelningen utan man behåller den och istället ökar andelsvärdet. Du som ägare förlorar således ingenting på att äga en fond istället. Det är bara att pengarna kommer dig till nytta på olika sätt: Om du har direktägande i en aktie hamnar utdelningen av vinsten på ditt konto. Om du har direktägande i en fond hamnar utdelningen i värdet på fonden, det vill säga att fondens värde ökar.

Fördelarna vs nackdelarna

Aktier-borsenFördelarna som fonderna har är följande: En fond ger dig en mycket större riskspridning då en fond äger många fler aktier. Dessutom ger den dig en större exponering mot marknader vi normalt inte kommer åt. Du undviker även bolagsrisken med en fond och du kan börja med små belopp, många gånger med så lite som 100 kr. Dessutom är det ett betydligt billigare sätt att få ihop en stor mängd aktier. Den stora nackdelen är avgifterna för fonderna.

Fördelarna med aktier är att det blir en något lägre totalkostnad över tid och det finns inga direkta begränsningar vad gäller placeringar samt att man kan välja aktier i mindre företag.